Kupní smlouva (mezi dvěma spotřebiteli)

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 22.12.2013   

Pokud zamýšlíte zakoupit či naopak prodat jakoukoliv věc, například osobní vůz, je vhodné věnovat kupní smlouvě náležitou pozornost, ať už stojíte na straně prodávajícího či kupujícího.

Kdy je tento vzor vhodný?

V průběhu života uzavře každý člověk nespočet nejrůznějších kupních smluv. Ne všechny smlouvy jsou uzavírány pouze s podnikateli. Časté jsou též smlouvy mezi kolegy, sousedy, či prodej na inzerát. Typicky se například může jednat o prodej osobního automobilu.

Kupní smlouva na movité věci nemusí mít nutně písemnou formu (u věcí nemovitých je zákonem písemná forma vyžadována); v zájmu jistoty obou smluvních stran je však třeba písemnou smlouvu důrazně doporučit.

 

Jak tento vzor použít?

V kupní smlouvě musí být specifikován předmět koupě, určena výše kupní ceny a dále výslovně projevena vůle prodávajícího věc odevzdat a převést na kupujícího vlastnické právo a vůle kupujícího věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu.

Předmět koupě je třeba ve smlouvě jednoznačně identifikovat tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným (v případě osobního automobilu pak zejména typem, rokem výroby, registrační značkou a VIN číslem).

Kupní cena bývá zpravidla určena pevnou částkou. Ve smlouvě je vhodné upravit i způsob platby – hotovostní, bezhotovostní, a splatnost kupní ceny, není-li hrazena přímo při převzetí zboží. Tyto a ostatní smluvní ujednání (místo a doba plnění, vedlejší ujednání atd.) však nejsou pro platnost smlouvy třeba a nebudou-li smlouvou upraveny, budou se řídit podpůrně zákonem (např. není-li sjednáno místo předání věci, je prodávající věc povinen odevzdat v místě svého bydliště atd.).Přihlásit