Postoupení práv z vadného plnění

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 22.12.2013   

Kupujete věc od jiného spotřebitele, která sice již není nová, ale stále neuplynulo 24 měsíců od jejího nákupu? Tento vzor vám může pomoci, abyste ze zákonné odpovědnosti podnikatele mohli profitovat i vy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud je prodávajícím podnikatel, odpovídá spotřebiteli podle přísnějších pravidel, než když se koupě uskutečňuje mezi dvěma spotřebiteli. Podle rozšířené představy přechází práva spojená se zákonnou odpovědností za vady automaticky i po dalším prodeji věci. Ve skutečnosti tomu tak není. Práva z vadného plnění a z nesplněné jakosti při převzetí se nevážou na věc jako takovou, jedná se o práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy. Pokud chce spotřebitel věc prodat, může při splnění určitých podmínek na kupujícího práva z vadného plnění převést. Není to však jeho povinností. Případný převod práv ze záruky nezbavuje prodávajícího spotřebitele odpovědnosti vůči novému kupujícímu spotřebiteli. Převod práv je nicméně pro nového kupujícího výhodný.

 

Jak tento vzor použít?

Převod práv, která vyplývají ze zákonné odpovědnosti podnikatele, lze provést tzv. postoupením pohledávky. Postoupit je možné jednak právo z vady již existující (nárok, který má nynější prodávající spotřebitel vůči podnikateli, který mu věc prodal), jednak z vad, které by se na věci mohly vyskytnout v budoucnu a na které se vztahuje zákonná odpovědnost.

Pro postoupení pohledávky je vhodné použít písemnou formu a vzhledem k tomu, že se často bude jednat o pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu, pokud se na věci vyskytne vada, je třeba věnovat náležitou pozornost určitosti smlouvy o postoupení.

Smlouva má dvě strany: postupitele (osoba, která prodává věc, na kterou se vztahuje odpovědnost podnikatele za vady) a postupníka (kupující věci). Důležitá je také osoba dlužníka, tím je podnikatel, který prodal věc postupiteli. Postupitel tedy smlouvou převádí svá práva z vadného plnění vůči dlužníkovi na postupníka.

Ve smlouvě je třeba jednoznačně vymezit osoby postupitele, postupníka a dlužníka a také nárok, který se převádí – tedy práva z vadného plnění.

Postoupení se může uskutečnit jak bezplatně, tak i za úplatu.Přihlásit