Řekněte předváděcím akcím ne

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 7.2.2013   

Informace o tom, co jsou předváděcí akce, a proč je lépe se jim vyhnout, se v médiích objevují stále častěji. Je ovšem zřejmé, že to nestačí. Realitou zůstává narůstající počet stížností podvedených seniorů.

Vyšší informovanost o uvedené problematice přinesla určité výsledky. Senioři i jejich blízcí si uvědomují, že se kvůli předváděcí akci dostali do vážných problémů, které musí řešit. Jen za minulý rok zaznamenala naše poradenská linka na čísle 299 149 009 více než dva tisíce stížností seniorů na pořadatele předváděcích akcí. Vyplývá z nich, že organizátoři vyvíjejí stále promyšlenější praktiky, jak dosáhnout svého cíle. Ten přitom zůstává stejný: prodat předražené a často nekvalitní zboží.

Paní Jiřina (79) dostala pozvánku na autobusový zájezd. Místo slibované návštěvy pamětihodností skončila na několik hodin v nevytopeném sále restaurace. Když se na ni obchodní zástupci soustředili, pocit zimy a osamocení ji přiměl ukončit trápení. Za příslib okamžitého odvozu domů podepsala kupní smlouvu na zboží za 19 990 Kč a nějaké další listiny. Na místě složila zálohu 1 000 korun s tím, že doma předá další zálohu a zbytek uhradí v co nejkratší době. Když ji dva zástupci prodejce odvezli autem domů, jeden ji předal zboží a převzal další zálohu ve výši 5 000 Kč, což poznačil do smlouvy. Po chvíli se vrátil jeho kolega s tím, že záloha je nedostatečná a musí se navýšit. Paní Jiřina předala, aniž by dostala potvrzení, další 4 000 Kč. Až po odjezdu obou pánů zjistila, že neobdržela všechno zboží uvedené na kupní smlouvě. Definitivním šokem bylo, když jí za několik dnů poštou přišla kopie úvěrové smlouvy na 14 000 Kč, jejíž splácení ji bude v konečném součtu stát více než 20 000 Kč.

Prodejci na předváděcích akcích zdaleka nevyužívají jen nenápadné psychologické metody. Ba naopak. Jejich praktiky se přibližují často spíše tvrdému psychologickému nátlaku a mnohdy zacházejí i k vydírání a výhružkám. Případy, se kterými se na poradenské lince setkáváme, jsou skutečně otřesné – zejména v kontextu, že jde o seniory. Někdy „zabere“ metoda cukru a biče, jindy teče alkohol proudem, ale také může dojít až na vyhrožování a hrubé jednání. Jednomu ze zákazníků například po odmítnutí nákupu neumožnili pořadatelé nastoupit znovu do autobusu a ponechali jej bez pomoci několik desítek kilometrů od jeho bydliště na neznámém místě.

Mnozí zákazníci stále nevědí, že od smlouvy uzavřené na předváděcí akci mají právo písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Žádné sankce se obávat nemusejí. Právo ovšem nelze uplatnit při prezentaci a prodeji zboží v klasické prodejně. Obchodníci se snaží i toto ustanovení zneužít a účelově nahlašují své provozovny v místech, kde obvykle prodej vůbec nerealizují, např. v hotelových sálech či ve vilách na krajích měst. Takový postup však představuje obcházení zákona.

Další oblíbenou taktikou je nechat zákazníka podepsat kromě kupní smlouvy i smlouvu o opravě a údržbě zakoupených či starších věcí. Samozřejmě nic neopravují a pouze spoléhají, že se schovají za zákonnou výjimku z práva na odstoupení od smlouvy a nebudou muset spotřebiteli vracet peníze. Nemají ovšem pravdu, neboť smlouva, která obchází zákon, je neplatná.

Nejlepší rada je podobným akcím se vyhýbat. Senioři však někdy těžko odolávají nabídce lákavého výletu s dárky a pestrými zážitky. Účinným argumentem, proč říct předváděcím akcím NE, má být i dokument s názvem Šmejdi. Jeho autorky Silvie Dymáková a Romana Mazalová navštěvovaly v převleku akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší film i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Dokument se ještě před svou oficiální premiérou bude promítat v rámci festivalu lidských práv Jeden svět, který začíná 4. března 2013 v Praze, a poté se přesouvá do 40 měst České republiky.
 


Přihlásit