Vyzýváme Beck Czech ke zdržení se nezákonného jednání

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 29.11.2012   

Vyzýváme jednoho z předních pořadatelů předváděcích akcí, společnost Beck Czech, s.r.o. ke zdržení se protiprávního jednání vůči spotřebitelům.

Na naší poradenské lince na telefonním čísle 299 149 009 zaznamenáváme narůstající počet stížností na pořadatele předváděcích akcí. Jen za letošní rok jich bylo již více než dva tisíce. Senioři jsou organizátory tlačeni k uzavření kupní smlouvy například poukazováním na záchranu života sebe a svých bližních. To lze považovat za formu psychického nátlaku, které se jen těžko odolává. Využijí-li pak svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, často je jim ze strany obchodníka kladeno do cesty mnoho překážek, případně společnosti zákonné právo nerespektují.

Někteří pořadatelé předváděcích akcí, mezi které se společnost Beck Czech, s.r.o. řadí, jednají se spotřebiteli nejen neeticky, ale také v rozporu se zákonem, neboť požadují v uzavíraných smlouvách úhradu dalších nákladů v případě odstoupení od smlouvy. Takové náklady jsou ve skutečnosti skrytými sankcemi za odstoupení, což je v rozporu se zákonem.

Jmenovaná společnost požaduje navíc při porušení smluvních podmínek smluvní pokutu ve výši 20 procent z ceny zboží. Taková smluvní pokuta je zcela jistě nepřiměřená, a tudíž neplatná. Při vymáhání pokut pak Beck Czech podle informací od jejich zákazníků ihned hrozí žalobou a zahájením exekučního řízení na částky navýšené o desítky tisíc korun.

Vyzýváme proto všechny pořadatele předváděcích akcí, včetně společnosti Beck Czech, s.r.o. k etickému jednání vůči seniorům, kteří jsou primárními návštěvníky těchto akcí, a k dodržování právního řádu této země. V rámci prevence před negativními důsledky předváděcích akcí jsme připravili i sérii přednášek ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Europe Direct, Českou obchodní inspekcí a Silvií Dymákovou, autorkou dokumentu „Šmejdi“, který ukazuje zblízka praktiky těchto pořadatelů.


Přihlásit