Ze světa vitamínů a minerálií: Železo

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2012

Nadměrný příjem některých vitamínů i minerálních látek může narušit dobře vyvážený metabolismus, vzájemný poměr nejenom vitamínů a minerálií, ale i ostatních účastníků látkové výměny.

Medicína první poloviny 20. století vkládala do vitamínů velké naděje. V průběhu dalších desetiletí přehnaný optimismus částečně vyprchal a v některých směrech se dostavilo rozčarování. Příčina tkví hlavně v tom, že se „hospodaření“ s bioaktivními látkami řídilo chybnou taktikou podle zásady „čím více, tím lépe“ namísto tolikrát osvědčeného „všeho s mírou“. Ukázalo se, že „přiměřené“ množství zdraví prospěšného vitamínu nebo jiné bioaktivní substance se zpravidla vícenásobnou dávkou přiměřeně nezvyšuje. Taková úměra běžně nefunguje a může vést i k překvapivě nechtěným opačným výsledkům.

V našem seriálu se vám pokusíme podat informace, které přinesou užitek objektivní informovaností tak, jak to odpovídá stavu současné vědy.

 

Železo

Železo patří mezi velmi důležité prvky pro metabolismus člověka. Je zapotřebí pro tvorbu červených krvinek a řadu vitálních funkcí – růst, reprodukce, hojení ran a imunita. U zdravého člověka dochází k dennímu úbytku železa přibližně v množství 1 mg, u žen při menstruaci nebo v období kojení může být tato hodnota přibližně dvojnásobná, ale i vyšší.

Vstřebávání železa z potravin závisí na zdroji. Z rostlinných materiálů je nízké (cca 5 %), ze živočišných kromě masa vyšší (cca 20 %) a nejvyšší u masa (až 24 %). Vstřebávání železa negativně ovlivňují fytáty a polyfenoly obsažené v obilovinách, zelenině a luštěninách, třísloviny v čaji a kávě, vápník a rostlinné bílkoviny v sóji a ořeších. Biologickou využitelnost železa zlepšuje vitamín C, některé organické kyseliny a maso, nedostatek vitamínu A jeho využití zhoršuje.

 

Železo patří mezi mikroelementy, tzn. substance s denní spotřebou do 100 mg. Hemoglobin, jehož hlavní funkcí je přenos kyslíku z plic do tkání a zpětný odvod oxidu uhličitého z tkání do plic, obsahuje cca 65 % železa, barvivo myoglobin plnící v některých svalech funkci hemoglobinu obsahuje 10 % železa a zbytek je přítomen v játrech, ledvinách, kostní dřeni a dalších orgánech.

 

Nedostatek železa se projevuje onemocněním zvaným anemie (chudokrevnost), což je nejobecnější onemocnění na světě vůbec. K anemii přispívá i nedostatek dalších látek, jako jsou například některé vitamíny, kyselina listová a vitamín B12. Onemocnění je provázeno únavou, ztrátou svalové síly, nervozitou, závratěmi, bušením srdce atd.

O anemii je nyní známo, že netkví pouze v nedostatečném množství železa ve stravě, v nízké využitelnosti potravinového železa ani v nadměrné ztrátě krve. Bylo prokázáno, že deficit železa je variabilní a závisí na metabolismu bílkovin, které železo regulují. Dále se zjistilo, že při infekci v organismu se snižuje hladina železa v krvi.

 

Pro řešení deficitu železa, kterým trpí více než třetina populace jak v průmyslových, tak rozvojových zemích, se zdá nejvýhodnější obohacování (fortifikace) základních potravin. Například ve Francii, Irsku, Španělsku a Anglii se obohacují cereální snídaně 15 až 25 % denní doporučené dávky železa, což ale je nedostatečná dávka pro děti a mladistvé. V Anglii se obohacuje bílá mouka a mouka pro výrobu chleba, což je zvláště důležité pro skupinu starších dospělých. Železo se také někdy přidává i do jiných cereálních výrobků, např. sušenek, a v nízkých koncentracích též do nápojů. Podle legislativy EU se železo také přidává do vybraných potravin pro specifické využití, jako je mléčná dětská výživa a některé výrobky pro dietní využití.

 

Mnohem řidším případem, než jsou příznaky nedostatku železa, jsou symptomy jeho nadbytku. Dlouhodobě vysoký obsah železa v potravě může vést k jeho nežádoucímu hromadění, jehož příčinou je snížené vstřebávání.

Na základě směrnice 2002/46 o doplňcích stravy vydala v červnu 2006 Evropská komise zprávu, která se zabývá ochranou zdraví spotřebitele z hlediska bezpečnosti vitamínů a minerálních látek. Dle ní je možné riziko překročení horní tolerovatelné hladiny příjmu u železa 14 až 20 mg.

Někteří jedinci mají geneticky podmíněnou schopnost a hlavně účinnost příjmu zažívacím traktem (tzv. hereditární hemochromatóza); obsah železa se v jejich organismu zvyšuje, třebaže přijímají potravu v normálním množství. Příčinou může být dlouhodobě chybné léčení preparáty železa nebo nepřiměřené přijímání potravinových doplňků s vyšším obsahem železa.

Osoby, které užívají komplexní multivitaminové preparáty s významnějším obsahem železa, by je měly užívat jen v případě, že prokazatelně trpí jeho nedostatkem.

Ing. Jarmila Blattná, CSc.

Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc.

 

Nasycení (saturace) organismu minerálními látkami se studuje podobně jako i u dalších živin. Pro názornost uvedeme příklad sledování saturace, resp. deficitu minerálních látek u dětí, tedy u široké skupiny jedinců s různými nároky na jednotlivé živiny.

Skupina „děti“ se rozděluje do 7 podskupin, v řadě případů se svými nároky liší ještě dívky a chlapci. Nároky na denní příjem jednotlivých živin, tedy i minerálních látek, závisí zejména na hmotnosti a potřebě při růstu. Například 6měsíční kojenec váží přibližně 10x méně než dospělý jedinec, ale potřebuje mnohem více vápníku a železa, dospělý jedinec potřebuje přibližně jen 2x tolik. Mezi 1. až 10. rokem věku dítěte je denní potřeba velmi podobná potřebě dospělého, více však organismus potřebuje v období růstu, tj. mezi 10. až 18. rokem; u většiny nutričních faktorů je tak potřeba stejná u 10letého jako u dospělého jedince.

Dnes je už známo, že správná výživa je podstatná jak pro vývoj dítěte, pro jeho růst, ale také pro jeho zdravotní stav v dospělosti. Mnoho chronických onemocnění má svůj původ v dětství. Po desetiletí je utajeno a pak v dospělosti náhle propukne. Jako příklad je možné uvést onemocnění osteoporózou (řídnutí kostí) nebo strumou (onemocnění štítné žlázy). Podobně je tomu s deficitem vitamínu B12 u veganů, kteří se živí výhradně alternativní výživou.

Přihlásit