Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji nebo při podomním prodeji (s „objednávkou“ návštěvy prodejce za účelem koupě)

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Po tříhodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcím zájezdu sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je vlastně nepotřebujete? Chtěli jste od smlouvy odstoupit, ale zjistili jste, že vše je zkomplikováno tím, že vám prodejce podstrčil ke kupní smlouvě i jakousi „objednávku“, ve které jej zvete k sobě domů za účelem nákupu právě zmíněných hrnců? Co můžete dělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. například při předváděcí akci v restauraci nebo při podomním prodeji, a v zákonné lhůtě se rozhodne od smlouvy odstoupit. Zjistí ale, že spolu s kupní smlouvou podepsal – často při předávání zboží u něj doma či rovnou při podpisu smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele – i jakousi „objednávku“, ve které prodejce zve nejčastěji k sobě domů za účelem uzavření zmíněné kupní smlouvy, ke kterému ale již došlo právě mimo prostory obvyklé k podnikání.

Kdyby pozvánka byla učiněna svobodně, informovaně a dobrovolně, zbavil by se tak spotřebitel svého práva od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Není-li tomu tak, musí prokázat, že smlouva skutečně byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele a že „objednávka“ je jen nezákonnou fintou prodejce, který se jej snaží zbavit jeho práv.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení je nutné v zákonné lhůtě doručit prodávajícímu. Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy si spotřebitel vyžádal osobní návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Toho se snaží neseriózní prodejci využít a spotřebitelům uzavírajícím smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele takovéto „pozvánky“ podstrkávají k podepsání.Přihlásit