Zdraví: Bolest hlavy

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2011

Je až s podivem, kolik nejrůznějších nemocí a zdravotních komplikací nás sužuje. Některé vyžadují vysoce odbornou pomoc, jiné můžeme ovlivnit více či méně sami. Někdy si ovšem takovou svépomocí nepomůžeme vůbec, nebo si dokonce zdraví ještě více poškodíme.

Nejčastější zdravotní obtíže a jejich léčba

Příčinami, projevy nejčetnějších lidských neduhů, jejich domácí léčbou, odbornými i lidovými radami, lékovými interakcemi a mnohými dalšími věcmi se budeme zabývat v tomto seriálu.

Jestliže jsme se v minulém, prvním dílu našeho seriálu zabývali poměrně rozsáhlým tématem kašle, bylo by tentokrát pole našeho zájmu ještě širší. S bolestí se totiž setkáváme prakticky každý den. Stejně jako kašel však může vycházet z nejrůznějších příčin, mít rozličný charakter, intenzitu i délku trvání. Může stát osamoceně jako samostatný zdravotní problém, nebo provázet řadu nejrůznějších onemocnění. Tak či tak, pro člověka bývá bolest příznakem či zdravotní komplikací značně limitující, omezující mnohdy i nejběžnější činnosti a při delším trvání či častém opakování může silně negativně ovlivnit i psychické zdraví člověka.

V dnešním pojednání se budeme zabývat bolestí hlavy, v příštím pokračování našeho seriálu pak nahlédneme zejména problematiku bolesti pohybového aparátu.

 

Když hlava bolí

Bolest hlavy lze označit za civilizační chorobu, kterou trpí převážná většina populace (90 %). Samozřejmě a naštěstí, ne stále. Epizody bolesti hlavy jsou čistě individuální; někoho potrápí párkrát za život, jiný jí trpí prakticky neustále a doslova mu ničí život.

Přibližně ve třech čtvrtinách případů jde o tzv. primární bolesti hlavy, tedy bolesti, které nesouvisí se současným průběhem jiného zdravotního problému. Primární bolest hlavy zahrnuje tři hlavní podmnožiny: tenzní bolest hlavy, migrénu a tzv. cluster headache (známá též jako Hortonova bolest hlavy). Sekundární bolesti hlavy pak chápeme jako příznak jiných probíhajících onemocnění, často velmi závažných. Bolesti hlavy tak mohou rovněž poukazovat na rozvoj dosud nerozpoznaného onemocnění.

 

Tenzní bolest hlavy

Je nejčastějším typem primární bolesti hlavy. Vychází často z psychického napětí – na základě úzkosti, stresu, přepracování, nedostatku spánku, apod., kdy můžeme pozorovat zvýšené napětí svalstva šíje a hlavy. Svou roli může sehrávat i špatné držení těla.

Tenzní bolest hlavy je charakterizována jako tupá, postupně sílící bolest celé hlavy, která se zpravidla nezhoršuje při fyzické námaze. Trvat může od několika minut až po několik dní. S tímto typem bolesti hlavy se alespoň jednou za život setká prakticky každý člověk.

 

Migréna

Není svým výskytem tak častou primární bolestí hlavy jako bolest tenzní, zato je pravděpodobně výrazně známější. Již Galén použil pro jednostrannou bolest hlavy poprvé označení „hemikrania“, které se v staroanglickém jazyce dočkalo později pojmenování „megrin“. Odtud pak k dnešnímu „migréna“ nebylo již třeba chodit daleko.

Vznik migrény u některých lidí je dosud ne zcela rozkrytým problémem. Zjednodušeně lze hovořit o „přecitlivělosti“ určitých nervových okruhů a vyplavování látek způsobujících rozšíření mozkových cév. Svou roli sehrává s největší pravděpodobností i dědičnost. Tímto mechanismem dochází k typickým projevům migrény – objevuje se středně až velmi intenzivní bolest jedné poloviny hlavy (pravé či levé), která přetrvává obvykle od čtyř hodin až po tři dny. Provázena bývá často nevolností a zvracením, extrémně omezuje postiženého od vykonávání většiny činností a silně vyčerpává organismus.

Záchvat migrény často počíná v závislosti na spouštěcím mechanismu. Ten může být představován únavou, stresem, klimatickými podmínkami a řadou dalších stavů. Jde o individuální záležitost a odhalení spouštěcího mechanismu (je-li to možné) je pro postiženého přínosnou informací umožňující v některých případech záchvatům migrény předcházet. V dospělém věku trpí migrénami výrazněji ženy oproti mužům.

 

Cluster headache (Hortonova bolest)

Obdobně jako u migrény postihuje bolest jen jednu (vždy stejnou) polovinu hlavy, ale na rozdíl od ní je v tomto případě bolest soustředěna v oblasti oka. Svým výskytem je poměrně vzácná a postihuje častěji muže než ženy. Epizody cluster headache přicházejí obvykle v periodách vždy s čtyř až osmitýdenní přestávkou, může však proběhnout několik záchvatů během jediného dne. Každý záchvat trvá v průměru tři čtvrtě hodiny.

Bolest v okolí oka mívá velmi prudký charakter, samotné oko bývá někdy zarudlé, může slzet, víčko bývá pokleslé a zornice je zúžená.

 

Filip Kopecký

 

První pomoc – analgetika
Nejběžnější obranu při bolestech hlavy představuje rychlý přesun k domácí lékárničce a vyhledání vhodného léku proti bolesti – analgetika. Na trhu je jich k dispozici nemálo. Pro děti zpravidla ve formě sirupů, pro dospělé většinou ve formě tablet.
Některá analgetika však, a zejména pak u citlivějších jedinců, dráždí žaludek. Vezmeme-li v potaz častou nevolnost u migrény, představuje tato kombinace značný problém. Ti, kteří trpí migrénou nebo častými bolestmi hlavy, by se neměli spoléhat na pravidelné rabování domácí lékárničky, ale navštívit lékařskou ordinaci. V opodstatněných případech je vhodnější po poradě s lékařem aplikovat vhodná antimigrenika. Znemožňuje–li nevolnost při bolesti polykání tablet (hrozí zvracení), je na místě analgetikum ve formě sirupu nebo orálně dispergovatelné tablety, která se již v ústech rozpouští a uvolňuje účinnou látku.
Léky nové generace
V poslední době se objevují volně prodejné léky nové generace, které sice nemění účinnou látku, ale zato je při jejich výrobě užívána některá z relativně nově patentovaných technologií, která zajišťuje rychlejší nástup účinku. Na trhu lze zaznamenat již i analgetika spadající do této kategorie, což nepochybně řada lidí trpících bolestmi (nejen) hlavy ocení.
Životní styl
Špatný životní styl stojí za kdejakým zdravotním problémem. To je velmi často opakovaná a bohužel pravdivá fráze. Platí i pro bolesti hlavy. Správné složení jídelníčku, pravidelný pohyb, vhodné cvičení (včetně jógy), pravidelný a dostatečný spánek, nekuřáctví, střídmost v konzumaci alkoholu. S podivem, kolik případů bolesti hlavy a řadu dalších obtíží lze těmito kroky eliminovat. Jenže, ruku na srdce, snadno se to říká, hůř dělá a někdy to zkrátka nejde. Je však důležité snažit se změnit alespoň ty špatné návyky, které ovlivnit můžeme. Pokud tedy máme zájem udělat něco pro své zdraví.
Domácí akupresura
Masáž či stisk a uvolnění některých bodů na těle je metodou, která překvapivě alespoň přechodně řadě lidí proti bolesti pomáhá. U bolestí hlavy se doporučuje stisk bodu mezi palcem a ukazováčkem a jeho postupné uvolňování.
Sílící tlak v hlavě lze údajně zmírnit několikaminutovou masáží bodu na vrcholu čela. Osvědčený proti bolesti hlavy je i delší stisk kořene nosu a jeho pozvolné uvolnění.
Zlatá klasika
Budiž přáno těm, kterým postačí zlatá klasika spočívající v klidové poloze, tlumeném osvětlení a studeném obkladu na čele. Žádná novinka, ale rozhodně uleví.
Čajem proti bolesti
Co se bolesti hlavy týče, doporučuje se kvalitní zelený čaj, vynikajícím pomocníkem je údajně i čaj mátový, který navíc může pomoci i při současné nevolnosti.

Přihlásit