Zdraví: Dioxiny kolem nás

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 2/2011

Německá aféra s kontaminovaným krmivem, vejci, drůbežím, vepřovým, která okrajově zasáhla i nás, nabourala důvěru spotřebitelů v bezpečné potraviny. Trestu-hodného jednání se dopustila firma Harles a Jentzsch, která z Nizozemska dovezla technický olej, který následně prodala společnosti SAFU Zörbig. Ta olej použila pro výrobu krmného tuku, který dodala pětadvaceti výrobcům kompletních krmných směsí.

Ačkoliv dioxiny v potravinách plnily po několik dnů stránky novin, nikde naplno nezaznělo, že jsme s nimi ve styku den co den. Jejich zdrojem je vzduch, voda, půda. Dioxiny do životního prostředí zanesl a zanáší člověk svojí činností a setrvávající nezodpovědností.Přihlásit