Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu v prvním stupni, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat, když podáte tzv. rozklad k předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu. Jedná se další možnost, jak se můžete domoci svých práv. Nabízíme vám vzor rozkladu, který lze v tomto případě využít.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud Český telekomunikační úřad v prvním stupni nevyhověl námitce (případně vyhověl návrhu poskytovatele služby elektronických komunikací v neprospěch účastníka služby), nebo rozhodl z pohledu účastníka služby elektronických komunikací vadně (například z důvodu, že nepřihlédnul k navrhovanému důkazu), má účastník služby další možnost toto rozhodnutí zvrátit, a to formou podání takzvaného rozkladu proti rozhodnutí. 

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu může následně rozkladu vyhovět ve správním řízení.

 

Jak tento vzor použít?

Rozklad může podat účastník do 15 dnů ode dne oznámení prvostupňového rozhodnutí, a to u orgánu, který rozhodnutí vydal. Toto poučení naleznete i v každém rozhodnutí. Naopak proti rozhodnutí o podaném rozkladu se nelze dále odvolat.Přihlásit