Reklamace ojetého automobilu – koupě mezi občany

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 1.1.2012   

Vyskytla se závada na ojetém vozidle, který jste zakoupili od nepodnikatele? Může vám pomoci náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud si kupujete automobil od osoby, která nejedná jako podnikatel, nejde o spotřebitelskou smlouvu. Ne vždy se musí jednat o koupi auta od známého nebo přes inzerát. Často i autobazar není prodávajícím vozu, ale plní pouze jakéhosi prostředníka. Na samotné smlouvě tak může být jako prodávající uvedena soukromá osoba – nepodnikatel.

 

Jak tento vzor použít?

Prodávající (nepodnikatel) odpovídá kupujícímu za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co si účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady. Prodávající odpovídá také za vady, které má věc v době plnění, a na něž kupujícího při sjednávání smlouvy neupozornil. Při koupi použité věci je třeba rozlišovat, zda se jedná o vadu věci nebo o pouhý projev běžného opotřebení. Vadou se rozumí nedostatek vlastností, které se u věci určitého druhu a stáří rozumně očekávají. Např. sjetý vzorek pneumatik nebude obvykle považován za vadu věci, ale opotřebení odpovídající jejich stáří.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.Přihlásit