Jak testujeme vrtačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • vrtání: 50 %
  • baterie: 20 %
  • obsluha: 20 %
  • zpracování a bezpečnost: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou a v takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto konkrétním testu jsou limitujícími faktory špatné výsledky v zátěžových testech a bezpečnosti.

Vrtání

Vrtání bez příklepu jsme testovali na vápenci, bukovém dřevě a kovu. Pro vrtání byly vždy zvoleny co nejvyšší otáčky, pro každý pokus byl použit nový 6mm vrták vhodný pro daný typ materiálu a na přístroj působila nastavená síla napodobující přítlak obsluhy při práci. U vápence jsme provedli 30 mm hluboký vrt, u dřeva 40 mm a provrtávaná kovová deska z oceli St. 37 byla silná 5 mm.
S příklepovými vrtačkami jsme vrtali do žuly a betonu se zapnutým příklepem. Na beton byly použity vrtáky o průměru 12 a 16 mm, na žulu vrták o průměru 6 mm. Ve všech případech byla rychlost nastavena na maximum. Hodnotili jsme rychlost vrtání a dosaženou hloubku vrtu.
Zkoušky šroubování jsme prováděli na bukovém dřevě s vruty o rozměrech 6×80 mm, 8×80 mm. Do oceli, se šroubovaly vruty 6×16 mm do předem vyvrtané díry. Šroubovali jsme s nižšími otáčkami a co nejvyšším točivým momentem. Zaznamenávali jsme, jak hluboko se podařilo vrut zašroubovat a čas nutný k zašroubování. Kromě toho jsme hodnotili také citlivost ovládání otáček, možnost nastavení točivého momentu a také jak efektivně byl šroubovák nasazen.

Baterie

Při testu kvality baterie jsme zjišťovali její výdrž na výdrž baterie při několika běžných scénářích používání. S plně nabitým akumulátorem jsme až do jeho vybití vrtali do bukového dřeva (vrták o průměru 6 mm, otvor o hloubce 40 mm). Zaznamenávali jsme, kolik děr se stihlo vyvrtat do úplného vybití. Následovalo 15minutové nabití a opět vrtání do dřeva za stejných podmínek. Totéž se opakovalo při šroubování vrutu 6×80 mm do bukového dřeva. Pro hodnocení jsme zaznamenávali počet plně zašroubovaných vrutů.
Měřili jsme čas potřebný k nabití zcela vybitého akumulátoru a sledovali pokles kapacity z důvodu samovybíjení. Úbytek jsme sledovali 30 dnů po nabití a to jak u baterií uskladněných samostatně, tak u baterie ponechané po celou dobu ve vypnuté nabíječce.
Baterie prošly i testem životnosti. Při něm jsme měřili, jak se změnila kapacita akumulátorů po 50, 100, 200 a 300 cyklech nabití a úplného vybití. Akumulátory, které si i po 300 cyklech udržely alespoň 80 % své kapacity pak ve zkouškách pokračovaly dál a test pro ně skončil po 400, případně až 500 nabitích a vybitích.

Obsluha

Obsluhu vrtaček hodnotili tři odborníci, kteří hodnotili předem stanovená kritéria. Jeden z hodnotitelů měl malou velikost rukou. Sledovali ergonomii vrtačky, snadnost ovládání, snadnost manipulace s nabíječkou a baterií, hodnotila se přehlednost návodu a vybavenost vrtačky.

Zpracování a bezpečnost

Odborníci v laboratoři posuzovali materiály použité na vrtačce, bytelnost ovládacích prvků a to, zda lze vrtačku rozebrat a vyměnit případné vadné součásti.
Dále přístroje pošly zátěžovým testem, kdy opakovaly předepsaný počet cyklů simulujících zátěž při vrtání do různých materiálů, šroubování. Pracovní provoz prokládaly pauzy a chod motoru naprázdno. Celkem měly vrtačky absolvovat 33 hodin provozu se zátěží.
Přístroje vybavené příklepovým mechanismem navíc absolvovaly zátěžový test příklepu. Rovněž zahrnoval předepsaný počet cyklů simulujících příklepové vrtání prokládaných pauzami a chodem motoru bez zátěže. Příklepový mechanismus měl projít celkem 4,5 hodinami provozu se zátěží.
V případě selhání vrtačky v zátěžovém testu se zkoušky neopakovaly.
Nakonec jsme sledovali bezpečnost vrtačky, nabíječky a akumulátoru.
U vrtaček jsme po absolvování zátěžového testu zhodnotila elektrická a mechanická bezpečnost. Poté přístroj absolvoval pád z výšky jednoho metru na betonový povrch a kontrola bezpečnosti se zopakovala.

Nabíječka absolvovala pád z výšky jednoho metru na betonový povrch, poté se zkontrolovala její izolace podle normy EN60335-2-29.

Akumulátor prošel zkratovým testem dle normy EN62133-2.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem. 

Přihlásit