Jak testujeme antiviry

Jak hodnotíme

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

  • Ochrana počítače: 65 %
  • Obsluha: 25 %
  • Zatížení počítače: 10 %

Ochrana počítače

Webový test: Hodnoceno chování antivirů při návštěvě 100 webových adres se škodlivým softwarem. Produkt by měl zareagovat co nejdříve, ideálně stránku zablokovat nebo škodlivý program odhalit při stahování či pokusu o spuštění.

USB test: Test zaměřený na heuristické schopnosti či behaviorální detekci antivirů, tedy na schopnosti odhalovat dosud neznámé hrozby na základě podezřelých příznaků. Počítač jsme odpojili od internetu, načež jsme do něj z externího disku kopírovali 55 škodlivých programů, které vznikly v době po odpojení. Hodnoceno bylo, zda a kdy antiviry pro ně neznámé hrozby detekovaly. Zkouška byla zopakována i s aktivním připojením k internetu s cloudovou databází.

Blokování phishingových stránek: Test zaměřený na schopnost produktů zablokovat nebezpečné phishingové adresy. Při zkoušce jsme použili 200 phishingových stránek.

Ochrana před ransomwarem: Test zaměřený na schopnost produktů eliminovat ransomwarové kódy. Při zkoušce jsme použili 100 takovýchto kódů.

Antivirový skener: Hodnocena míra úspěšnosti detekce známého škodlivého softwaru při kontrole na vyžádání. Vzorek sestával z 10 000 virů, trojských koní, červů, ransomware, zadních vrátek a dalších škodlivých programů. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline režimu. Dále jsme měřili schopnosti antivirového skeneru při otevírání souborů.

Falešná detekce: Hodnocena schopnost poznat škodlivý kód od neškodného. Někdy se stává, že programy vyhodnotí jako škůdce i soubor, který je v pořádku. Falešnou detekci jsme měřili jak při ochraně v reálném čase (webový test, USB test, phishing, ransomware), tak při ochraně na vyžádání (antivirový skener).

Obsluha

Instalace a odebrání programu: Hodnocení uživatelské přívětivosti, rychlosti a možností instalace. Zaměřuje se zejména na to, zda nejsou součástí instalace kromě hlavních a užitečných komponent také zbytečné a otravné doplňky, např. nástrojové panely internetového prohlížeče. Dále je posuzována snadnost a úplnost odebrání programu, tedy kolik po sobě zanechá souborů a záznamů v registru či zda po odinstalování zapne bezpečnostní funkce Windows.

Hlavní uživatelské rozhraní: Hodnocení přehlednosti, srozumitelnosti a snadnosti obsluhy hlavního uživatelského rozhraní. Dále posuzováno, jak efektivně produkt informuje, když něco s ochranou není v pořádku (např. některá z komponent je deaktivovaná, virová databáze je zastaralá apod.).

Zprávy o hrozbě nebo stavu ochrany: Hodnocení, jak snadno se ovládá antivirový skener. Dále je součástí tohoto hodnocení i podoba zpráv o objeveném malwaru, historie těchto zpráv a uživatelská přívětivost při obnovování souborů umístěných do karantény.

Nápověda: Celkové zpracování nápovědy z hlediska dostupnosti, struktury, formy a obsahu. Hodnocení je sníženo, pokud je nápověda nedostupná bez připojení k internetu.

Zatížení počítače

Ochrana v reálném čase: o kolik procent v porovnání s ochranou zabudovanou v operačním systému zpomalí počítač aktivovaná ochrana v reálném čase

Zpomalení při startu počítače: o kolik procent se zpomalí start počítače s nainstalovaným antivirem a bez něj

Zpomalení při stahování: o kolik procent se zpomalí počítač při stahování souborů z internetu

Zpomalení při kopírování: o kolik procent se zpomalí počítač při kopírování velkého množství souborů

Zpomalení při instalování: o kolik procent se zpomalí počítač při instalaci programu

Použitá paměť RAM a použité místo na disku (MB)

Přihlásit