Jak testujeme párky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsah masa: 40 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obsah tuku: 15 %
  • deklarace: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obsah masa

Byl určen výpočtovou metodou z analytických hodnot obsahu kolagenu, vody, tuku, popela, kolagenu a bílkovin. Množství vody bylo stanoveno gravimetricky po vysušení vzorku. Obsah popela byl stanoven gravimetricky po spálení vzorku. Množství bílkovin bylo zjišťováno Kjeldahlovou metodou, množství kolagenu bylo stanoveno fotometricky. Obsah tuku byl zjištěn gravimetricky po extrakci ze vzorku.

Průkaz použití separátu

Provedl se na základě zhodnocení obsahu vápníku a počtu kostních úlomků. Obsah vápníku byl stanoven emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Počet kostních úlomků byl počítán na 12 řezech obarvených alizarinovou červení.

Přítomnost drůbeží a sójové bílkoviny

V obou případech byla ověřena biochemickou metodou ELISA za použití testovacích souprav pro stanovení příslušných druhů bílkoviny.

Senzorické posouzení

Proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhledu a konzistenci od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti. Všechny parametry byly hodnoceny zastudena i po ohřevu. Vzhled na řezu primárně posuzoval ve studeném stavu, konzistence a chuť zas zejména po ohřátí.

Přihlásit