Jak testujeme fotoaparáty

 • Rozlišení pro nejkratší / nejdelší ohniskovou vzdálenost: U žádného z hodnocených přístrojů se nevyskytlo nižší rozlišení, než odpovídá použitému snímacímu čipu.
 • Rozlišení (bodů na výšku obrazu): Pro přesnější porovnání přístrojů (nezávisle na jejich kategorii) je uvedena i hodnota, změřená podle nové metodiky. Teoreticky i prakticky lze dokázat, že skutečně změřené rozlišení je vždy nižší, než je počet obrazových bodů na výšku obrazu.
 • Zkreslení obrazu pro nejkratší / nejdelší ohniskovou vzdálenost: Vlastnost všech dosud vyrobených zoomů, v digitální i klasické fotografii. Při nejkratší ohniskové vzdálenosti se obdélník deformuje do tvaru soudku (vždy), při nejdelší je někdy deformován do tvaru podušky (v rozích je větší než uprostřed).
 • Přesnost optického hledáčku nebo EVF / displeje: Optické hledáčky se stávají jen doplňkem digitálních fotopřístrojů. Shoda jejich obrazu s výslednou fotografií je většinou velmi malá. Přesnost displejů a elektronických hledáčků bývá naopak výborná.
 • Rovnoměrnost osvětlení obrazu bez blesku / s bleskem: Úbytek světla v rozích obrazu je ve většině případů obdobný jako u přístrojů na film a na běžných fotografiích nepozorovatelný. Horší výsledky jsou u snímků s bleskem. Zde se nerovnoměrnost osvětlení scény bleskem sčítá se základním úbytkem světla v rohových partiích snímače.
 • Šum 100 ISO / 400 ISO: Kvůli možnosti srovnání je zde laboratorně měřen za stále stejných podmínek.
 • Skutečná citlivost: Pokud je na přístroji nastavena nebo indikována
  určitá citlivost, měl by při stejném jasu scény nastavit odpovídající kombinaci času a clony.
  Barevná vada Fmin, Fstř, Fmax: Je měřena velmi přísným testem. V převážné většině běžných snímkových situací se neprojeví vůbec.
 • Prodleva spouště bez / s namáčknutím: Zejména po předchozím namáčknutí spouště dosahují současné přístroje velmi dobrých hodnot.
 • Podání barev: U všech testovaných přístrojů bylo velmi dobré. Ty nejdražší mají navíc zabudovány i pokročilé nástroje správy barev, které je ale nutno používat jen při dobré znalosti této nejednoduché tématiky.
 • Vyvážení bílé AUTO den / žárovky, zářivky: Digitální přístroj pracuje podle stejné logiky jako lidské vnímání a vyhodnocuje nejsvětlejší barvu na snímku jako bílou. V převážné většině případů to funguje dobře, někdy je ale lepší použít manuálního nastavení. Zejména žárovkové světlo je automatikou často podáváno
  příliš oranžově. Výrobci to zdůvodňují nutností zachovat charakter žárovkového světla.
 • Vyvážení bílé manuálně den / žárovky, zářivky: U zářivek je někdy více možností nastavení, vyhodnocován byl snímek s nejlepším výsledkem.
 • Nejmenší snímané pole (mm): Důležitějším parametrem než nejbližší snímací vzdálenost je údaj, jak malý předmět je možné vyfotografovat (uvedeno v tabulce). Z praktického hlediska je lepší snímat malé předměty spíše s delší ohniskovou vzdáleností, fotografování je pohodlnější a objektiv má výrazně menší zkreslení.
  „Supermakro“ umožňuje ještě větší zvětšení, ale zpravidla nastaví ohniskovou vzdálenost na jedinou, výrobcem definovanou hodnotu ohniskové vzdálenosti. Je výhodnější, je-li tato ohnisková vzdálenost větší.
 • Minimální osvětlení pro zaostření (EV/100 ISO): Osvětlení, při kterém dokáže fotopřístroj bezpečně zaostřit. Mnoho přístrojů je vybaveno pomocným světlem, které v tomto případě zaostřovací automatice pomůže; v některých případech výrazně a spolehlivě, někdy jen na kratší vzdálenost.
 • Dosah blesku pro 100 ISO, Fmin (m): Pro porovnání výkonu jednotlivých blesků byly tyto vzdálenosti přepočítány na 100 ISO, i když daný přístroj tuto citlivost nemá.
 • Hledisko praxe: Fotopřístroj není jen souborem technických parametrů, ale i dalších vlastností. Ty na přístrojích měřit nelze, ale mohou velmi výrazně přispět ke spokojenosti (nebo nespokojenosti) s fotoaparátem.
 • Zhodnocení kvality: V závěrečném hodnocení byly brány v úvahu nejen změřené parametry, ale i klady a zápory praktických hledisek.

Přihlásit