Jak testujeme hydratační krémy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Hydratace 60 %, kosmetické vlastnosti 25 %, účinnost 5%, údaje na obalu 10 %

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hydratace 

Každý výrobek vyzkoušela skupina 22 žen ve věku od 25 do 66 let. Pro vzájemnou porovnatelnost jsme do skupin vybrali dobrovolnice tak, aby v každé byly jak ženy s normální, tak se suchou pletí, kuřačky i nekuřačky.

Testující používaly krém pravidelně dvakrát denně čtyři týdny. Každá účastnice dostala nejen testovaný, ale také referenční produkt, což je kvalitní hydratační krém ověřený laboratoří sloužící pro porovnání výsledků. 

Zkoušky probíhaly podle standardizované laboratorní metody s využitím speciálního přístroje korneometru, který na základě proudění elektronů a elektrické kapacity měří přítomnost vody v pokožce. Platí, že čím více je pokožka hydratovaná, tím vyšší je její elektrická kapacita, protože molekuly vody stimulují pohyb iontů. Jednotlivé produkty jsme hodnotili na základě srovnání stavu hydratace pokožky před a po testu a zároveň je porovnávali s referenčním vzorkem.

Kosmetické vlastnosti a účinnost

30 žen po týdenním používání krému jednou denně vyplnilo dotazník s otázkami týkajícími se kosmetických vlastností a účinnosti. Hodnotily, jak produkt voní, zda se snadno roztírá, má odpovídající konzistenci či jestli se moc nelepí. Ženy se vyjadřovaly i k účinkům, tedy zda z jejich pohledu krém pokožku dobře hydratuje a zvláční.

Údaje na obalu

Hodnocení informací pro spotřebitele uvedených na krabičce a obalu krému. Jde například o adresu výrobce, trvanlivost výrobku nebo čitelnost písma.

Potenciálně rizikové látky

Hodnocení deklarovaného složení (INCI) jednotlivých přípravků tak, jak je uvedeno na obalech. Nežádoucí jsou ty látky, jež byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové z hlediska vlivu na hormonální systém (endokrinní disruptory) a významný potenciální alergen, konzervant methylisothiazolinone, který by u citlivějších jedinců mohl způsobit podráždění pokožky.

Přihlásit