Jak testujeme hygienické pomůcky

Vložky

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

absorpce 45 %, stabilita během používání 20 %, aplikace a odstraňování 10 %, nežádoucí látky 25 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Absorpce

Zajímalo nás, jak dobře jsou produkty schopny absorbovat tekutinu. Testovali jsme je v laboratoři na modelech, které byly vyrobeny na základě konzultace s lékaři tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnému tělu ženy.  Mezi nohy těchto modelů byla vložena vložka a poté jsme do nich shora lili tekutinu. Zajímalo nás, jak dobře ji vložky absorbují. Absorpci jsme testovali rovněž prostým naléváním tekutiny na vložku a měřením absorbovaného objemu.

Stabilita během používání

Hodnocení stability upevnění vložky během používání. K testu jsme používali speciální přístroj, dynamometr (siloměr). 

Aplikace a odstraňování

Test snadnosti přilepování a odlepování vložky probíhal také pomocí dynamometru (siloměru). 

Nežádoucí  látky

Test zjišťující obsah organických halogenových sloučenin, glyfosátu (herbicid) a těžkých kovů. Třetí jmenované jsme testovali jen u produktů, které obsahují vnější plastové části nebo jsou se vzorkem.

Alergeny

Zajímalo nás, zda se ve vložkách objevuje některá z 26 chemických látek a dvou vonných směsí, které EU označuje jako potenciální alergeny vyskytující se v kosmetice. Pro testování jsme zvolili metodu GC/MS (plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) s využitím plynového chromatografu a spektrometru.

Dopad na životní prostředí

Hodnotili jsme složení výrobků a jejich recyklovatelnost.

Tampóny

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

absorpce 35 %, zachování struktury 25 %, odolnost šňůrky 15 %, nežádoucí látky 25 %

 

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Absorpce

V laboratoři jsme testovali, jak efektivně tampony absorbují tekutinu. Pro test jsme zvolili metodu Syngina, která je uznávaná FDA a sdružením výrobců EDANA.

Zachování struktury

Zda u nasáklých tamponů nehrozí, že se z nich uvolní vlákna, která by mohla zůstat v těle ženy, jsme testovali jejich ponořením do vody a následným zvážením případných uvolněných vláken.

Odolnost šňůrky

Test probíhal pomocí speciálního přístroje dynamometru (siloměr).  Jeho cílem bylo zjistit, jak odolná proti utržení je šňůrka v suchém i mokrém stavu.

Nežádoucí  látky

Test zjišťující obsah organických halogenových sloučenin, glyfosátu (herbicid) a těžkých kovů. Třetí jmenované jsme testovali jen u produktů, které obsahují vnější plastové části nebo jsou se vzorkem.

Alergeny

Zajímalo nás, zda se ve vložkách objevuje některá z 26 chemických látek a dvou vonných směsí, které EU označuje jako potenciální alergeny vyskytující se v kosmetice. Pro testování jsme zvolili metodu GC/MS (plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) s využitím plynového chromatografu a spektrometru.

Dopad na životní prostředí

Hodnotili jsme složení výrobků a jejich recyklovatelnost.

Přihlásit