Jak testujeme opalovací přípravky

V testu: 9 ochranných opalovacích přípravků pro děti (SPF 30 až 50).

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Dodržení deklarovaného ochranného faktoru 35 %, odběr a aplikace při teplotě 20 a 40 °C 30 %, pokyny k používání 15 %, deklarace 10 %, odolnost vůči teplu a chladu 10 %.
 • Snížení hodnocení
  Nebyl-li dodržen deklarovaný ochranný faktor, bylo celkové hodnocení kvality sníženo na »nedostatečné«. V případě »nedostatečného« odběru výrobků z obalů bylo celkové hodnocení kvality sníženo o celou známku. Obsahoval-li výrobek látku 4-metylbenzyliden camphor, bylo celkové hodnocení kvality sníženo o dvě známky.
 • Dodržení deklarovaného ochranného faktoru
  Stanoveno ve smyslu zkušební metody SPF (Institutu pro solární techniku) 2003.
 • Odběr a aplikace při teplotě 20 a 40 °C
  20 testujících dobrovolníků posuzovalo, jak snadno či obtížně se obsah z obalů odebírá a jak se přípravky aplikují na pokožku.
 • Pokyny k používání
  Zjišťovalo se, zda na obalech výrobků jsou uvedeny potřebné pokyny, které spotřebitele vedou k účelnému a vhodnému používání ochranných opalovacích prostředků. Vyhodnocování se řídilo jak doporučením IKW (Průmyslového sdružení pro péči o tělo a osobní hygienu, a pro prací a mycí prostředky), tak projektem Colipa.
 • Deklarace
  Deklarace použitých látek byla provedena ve smyslu předpisů a nařízení pro kosmetické přípravky a jejich balení a dalších právních předpisů.
 • Odolnost vůči teplu a chladu
  Přípravky byly uloženy po dobu 24 hodin v prostředí o teplotě -5 °C, a po dobu deseti dnů v prostředí o teplotě +40 °C. Poté se vizuálně hodnotily změny.
 • 4-methylbenzyliden camphor
  Důvodem pro snížení hodnocení při použití výše uvedené látky je stanovisko č. 035/2005 Spolkového úřadu pro vyhodnocování rizik (BfR) ze dne 22. 8. 2005: „V případě schválené filtrující substance 4-methylbenzyliden camphor (4-MBC) nebylo dosud možné vyvrátit podezření týkající se hormonů štítné žlázy, které vzniklo při pokusech na zvířatech. Spolkový úřad pro vyhodnocování rizik doporučuje, aby substance filtru proti UV záření byla stažena z prodeje, není-li možné stanovit množství beze zdraví škodlivého účinku.“
  Doposud se tak nestalo.
 • Mikrobiologická zkouška (nehodnoceno)
  Stanovení celkového množství zárodků dle Evropského lékopisu Ph.Eur., 5. vydání, 2.6.12/13, se zohledněním směrnice výboru SCCP (Scientific Comittee on Consumer Products). Všechny prostředky ve zkoušce obstály.
 • Odolnost vůči vodě (nehodnoceno)
  Na jedné straně zad testujících byly provedeny běžné testy, druhá polovina zad byla 15 minut po nanesení testovaného preparátu namočena. Speciální sprchovací zařízení zajistilo, aby se voda po testované ploše rovnoměrně rozprostřela a rozlila. Všechny přípravky ve zkoušce obstály.

Přihlásit