Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Přítomnost chemických konzervantů 35 %, senzorika 45 %, obsah soli 10 %, dodržení legislativních požadavků 10 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Cíl testu

Ověřit, zda hořčice z českých obchodů vyhovují svým složením požadavkům potravinářské vyhlášky 331/1997 Sb. v platném znění. Současně laboratoř zjišťovala přítomnost a množství umělých barviv a chemických konzervantů, a to i ve výrobcích, které tyto přídatné látky neměly uvedeny ve složení na etiketě. Naměřené hodnoty byly porovnány s platnými unijními limity pro tyto látky. Rovněž se hodnotily senzorické vlastnosti hořčic, a to vzhled, barva, konzistence, vůně a chuť. Zkouškám bylo podrobeno 17 nakoupených výrobků s označením hořčice, z toho 14 plnotučných a tři hořčice speciální včetně jedné dětské.

Použité chemické metody

Přítomnost umělých barviv byla zjišťována kapalinovou chromatografií (HPLC).
Přítomnost chemických konzervantů byla zjišťována kapalinovou chromatografií s detektorem diodového pole (HPLC-DAD).
Obsah písku, sušiny a tuku byl stanoven gravimetricky.
Obsah cukrů (sacharóza) byl stanoven dle ČSN 58 1361.
Obsah soli (chlorid sodný) byl stanoven volumetricky.
Titrační kyselost vyjádřená jako kyselina octová byla stanovena volumetricky.

Organoleptické vyšetření
Smyslové vyšetřování potravin a krmiv: ČSN 56 0032

Přihlásit