Jak testujeme běžecké ponožky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Kvalita materiálů 20 %, funkční vlastnosti 30 %, praktické zkoušky 45 %, koncentrace formaldehydu 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Změnu rozměrů po vyprání, tedy sražení, nebo naopak prodloužení ponožek, jsme testovali podle normy EN ISO 6330.

Stálost barev při praní jsme měřili podle normy ČSN EN ISO 105-C06, stálost barev proti oděru podle normy ČSN EN ISO 105-X12 a stálost barev proti potu podle normy ČSN EN ISO 105-E04.

Množství formaldehydu (volného a částečně extrahovaného hydrolýzou) jsme zjišťovali podle normy ČSN EN ISO 14184-1 metodou extrakce vodou.

Náchylnost tkaniny ke žmolkování nebo tvorbě chloupků (rozvláknění povrchu) jsme testovali podle normy ČSN EN ISO 12945-2 – na speciální přístroj, který se používá na testování odolnosti tkaniny proti tvorbě žmolků, se na čtyři bílé textilní plochy přichytí ponožky, potom se na přístroj přiloží červená deska, kam se do otvorů připevní další textilní disky, a začne proces mechanického tření.

Odvádění tepla neboli tepelnou vodivost jsme měřili podle německé normy DIN 52 612 – ponožka je umístěna do speciálního tlustostěnného válce, který je následně navrchu uzavřen. Na víčko jsou připojeny snímače, které informují o míře tepelné vodivosti.

Propouštění vlhkosti jsme měřili podle standardní testovací metody ASTM 96-E-00. Každou ponožku jsme navlékli na speciální misku s určitým množstvím vody, kterou jsme pak na 24 hodin umístili do testovací komory o teplotě 32 °C a 90procentní vlhkosti. Po vyjmutí jsme měřili objem odpařené vody. Ponožku jsme navlékli tak, abychom změřili funkční vlastnosti v těch nejvíce namáhaných místech, tedy za prsty na nohou.

Pružnost a pevnost tkaniny (tahové vlastnosti plošných textilií) jsme zjišťovali za použití metody Strip – podle normy ČSN EN ISO 13934-1. Ponožka byla na obou koncích (dvou místech) upevněna do přístroje, který ji natahoval. Při přetržení byla zaznamenána maximální síla. Pružnost a pevnost ponožek jsme testovali jak v podélném, tak příčném směru.

Přihlásit