Jak testujeme chůvičky

  • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Přenos signálu 40 %, obsluha 35 %, odolnost a spotřeba 25 %.

  • Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

  • Přenos signálu

Hodnocen byl frekvenční rozsah, citlivost přístrojů, hladina hluku nutná pro sepnutí upozornění. Byla měřena minimální hlasitost přijímače a kvalita přenášeného zvuku. U přístrojů s přenosem obrazu byla hodnocena jeho kvalita na denním světle a při ztlumeném osvětlení.
Dále byla zkoušena míra rušení ostatními přístroji a dosah přístrojů v domě a mezi domem a sousední budovou vzdálenou 25 metrů.

  • Obsluha

Hodnocení návodu k použití, uvedení do provozu (vkládání baterií, nastavení kanálu, nastavení citlivosti vysílače a hlasitosti přijímače), praktického používání (riziko záměny vysílače a přijímače, funkčnost a praktičnost), ukazatelů a ovládacích prvků a rizikovosti náhodného přepnutí kanálu a nevědomé ztráty spojení.

  • Odolnost a spotřeba

Zkoušky zahrnovaly hodnocení kvality zpracování přístrojů, pádové zkoušky podle ČSN EN 60068-2-32, spotřeby elektrické energie při používání a v režimu stand-by a měření elektromagnetických polí ve vzdálenosti 1 a 2 metrů od přístroje zapojeného v elektrické síti.
 

Přihlásit