Jak testujeme tresčí játra

Dioxiny a polychlorované bifenyly byly detekovány a analyzovány pomocí plynové chromatografie v kombinaci s vysokorozlišovací hmotnostní spektrofotometrií.

Přihlásit