Srovnání mobilních tarifů
Oskarta

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Oskarta


Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 33 Kč
kredit k využití 33 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 2 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 1 MB
cena FUP 1 Kč

Doplňkové ceny

 • SIM karta s kreditem 10 Kč (včetně dopravy) zdarma, SIM karta s kreditem 100 Kč (dobírka, včetně dopravy) 100 Kč, přenos čísla zdarma
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození) 100 Kč, výměna SIM karty (jiný typ, odcizení potvrzeného dokladem Policie ČR) zdarma
 • hovor s operátorem 39 Kč/hovor
 • SMS do zahraničí 2,52 Kč, MMS do zahraničí 6,55 Kč
 • není-li aktitovován datový balíček, účtují se data podle služby Internet jak je třeba

Základní charakteristika tarifu

operátor Oskarta
název tarifu Oskarta
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Vodafone Czech Republic a.s.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
 • platnost kreditu 6 měsíců, s každým dobitím se prodlužuje platnost celého kreditu na následujících 6 měsíců, v opačném případě kredit propadá (ale pokud je do 1 měsíce kredit dobit, je obnoven i původní zůstatek)
 • minimální dobití 200 Kč => minimální útrata 33 Kč/měsíc
 • smlouva se ukončuje výpovědí, přenosem čísla k jinému operátorovi a také automaticky zaniká uplynutím 7 měsíců od posledního dobití

Další klíčové podmínky:

 • SIM karta zůstává vlastnictvím poskytovatele
 • z těchnických a provozních důvodů je poskytovatel oprávněn změnit telefonní číslo, o čemž účastníka informuje nejméně 5 pracovních dnů předem, bude-li to možné
 • účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, včetně provádění průzkumu trhu, telemarketingu a nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení a to užitím adresy, telefonních čísel nebo elektronické adresy; souhlas; souhlas trvá po dobu trvání smlouvy a 10 let po jejím ukončení (souhlas lze odvolat)
 • podmínky zpracování osobních údajů v samostatném dokumentu: https://www.oskarta.cz/Oskar_Podminky_zpracovani_udaju.pdf
 • reklamační řád v samostatném dokumentu: https://www.oskarta.cz/Oskar_Reklamacni_rad.pdf

Datum poslední aktualizace: 17.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit