Srovnání mobilních tarifů
Na míru 100

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Na míru 100


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 129 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,65 Kč
do vlastní sítě 0,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,25 Kč
cena MMS 4,95 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

  • přenos čísla od jiného operátora - zdarma, vydání a aktivace nové SIM karty - zdarma, přidělení čísla v mobilní síti Czech mobile - zdarma, změna provedená na SIM mimo samoobsluhu (žádost e-mailem) - zdarma, změna čísla na stávající SIM kartě - zdarma, zrušení služby a deaktivace SIM - zdarma

Základní charakteristika tarifu

operátor Czech Mobile
název tarifu Na míru 100
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

  • Poskytovatelem je Pilsen Mobile, s.r.o.
  • Obě strany mohou kdykoliv jednostranně vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní lhůta činí 1 den. Ukončením této smlouvy nezaniká nárok na finanční vypořádání nebo smluvní pokuty vyplývající z trvání této smlouvy.
  • mesíční paušál s možností měnit si tarif každý měsíc
  • u tarifů je možné sjednat dětskou ochranu - zamezení nadměrným útratám, vhodné pro tarify pro děti i seniory
  • zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://pub.czech-mobile.cz/Czech_Mobile_GDPR.pdf

Další klíčové podmínky:

  • v případě, že uživatel neuhradí svoje závazky nejpozději do 15 dnů od data splatnosti, má poskytovatel právo požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
  • v tomto případě si poskytovatel vyhrazuje také právo zablokovat všechny odchozí hovory i odchozí SMS zprávy na telefonním čísle/číslech uživatele dokud nebudou uživatelem uhrazeny všechny finanční závazky
  • pokud uživatel neuhradí svoje závazky ani po 20 dnech po splatnosti, má poskytovatel právo zrušit číslo uživatele

Datum poslední aktualizace: 16.6.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit