Servis lyží

Spotřebitelský dotaz

14.2.2017

Dobrý den, syn (13 let) jel na týdenní lyžařskou rekreaci. Nechali jsme provést celkový servis (lyže nejsou nové) v servisu - Josef Hodek - SPORT-SERVIS Jungmannova 665, Roudnice nad Labem , 41301 - montáž bezp. vázání, seřízení, nastavení, odvoskování a nový vosk. Vše za 470 Kč. Syn s lyžemi odjel na hory a po nasazení lyží a vyjetí vlekem zjistil, že se mu odlepila celá skluznice, takže ani jednou nesjel sjezdovku. Po návratu jsem požadoval alespoň navrácení uvedených 470 Kč, protože celý servis byl k ničemu. Moje náklady byly samozřejmě mnohem vyšší - propadlá permanentka na ten den,den pobytu v podstatě na nic, zapůjčení jiných lyží na týden a v neposlední řadě také, že tyto lyže již mohu vyhodit. Považoval jsem za slušnost, že mi servis vrátí alespoň oněch 470 Kč. V servisu mi sdělili, že mi tuto celou částku nevrátí a že mi vrátí jen část (cca 80Kč !!!!!) za voskování, což jsem samozřejmě nepřijal. Kde a jak se mohu bránit?

Doporučení časopisu dTest

V případě servisování lyží byla uzavřena smlouva o dílo, kde servis vystupuje jako zhotovitel a Vy jako objednatel. Pokud nebyl celkový servis lyží (tedy dílo) učiněn správně, zajisté můžete toto dílo reklamovat.

Využít lze vzor reklamace opravy a úpravy věci, který naleznete v následujícím odkazu: https://www.dtest.cz/clanek-3278/reklamace-opravy-a-upravy-veci. Upravte si jej dle Vaší situace. Tento vzor je vhodný, hodlá-li objednatel (spotřebitel) reklamovat opravu nebo úpravu věci. Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, která má upravená věc v době převzetí Vámi, byť se projeví až později.

Dle § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, máte právo na bezplatné odstranění vady a není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. To znamená, že by Vám měl servis bezplatně znovu provést celkový servis lyží a tím napravit vadu, která se stala. Pokud by to nebylo možné, měl by Vám vrátit peníze za servis lyží, který neproběhl řádně (tedy by Vám měl vrátit celou částku 470 Kč).

Doporučujeme tedy na reklamaci trvat a písemnou reklamaci zaslat doporučeně a s dodejkou podle výše stanoveného vzoru. Pouze ustanovení § 2107 občanského zákoníku nahraďte ustanovením § 2169 občanského zákoníku.

Další možností je žádat o náhradu škody způsobené špatně provedených dílem, jelikož, jak píšete, musel jste hradit zapůjčení jiných lyží na týden, propadlou permanentku a další náklady. K tomu lze využít vzor žádosti o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem. Ten je však na stránkách časopisu dTest dostupný prozatím pouze pro předplatitele.

Zhotovitel musí dílo provést s potřebnou péčí. Poruší-li vlastním zaviněním tuto povinnost stanovenou zákonem, nahradí poškozenému škodu, kterou tím způsobil. Od zhotovitele podnikajícího v určitém oboru lze očekávat potřebné znalosti a dovednosti, proto je na něm, aby prokázal, že si při provádění díla nepočínal nedbale. Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to Vy jako poškozený požádáte.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit