Nekalá praktika?

Spotřebitelský dotaz

14.7.2017

Dobrý den. Dá se prosím považovat za nekalou praktiku následující? Autor.servis Apple mě jako placenou opravu vymenil celou základní desku PC vč. procesoru a grafické karty (jeden dil) v ceně cca 10500 Kč což není malá částka a při pozdější reklamaci mě sdělili ze na díl byla záruka jenom 3.měs a nemám nárok reklamovat. Servisní podmínky uvádí pouze 3.měs záruku na práci. O náhradním dílu nebyla zmíňka tak jsem automaticky předpokládal zar.dobu 24 měs na náhradní díl. Navíc se serv.podminky odkazují na neplatný §654 starého OZ. Nemají tedy ani aktuální servisní podmínky a ani informace. ČOI mě odkázala na soudního znalce a ten zase na advokátka.

Doporučení časopisu dTest

Placená oprava, respektive smlouva o placené opravě se podle občanského zákoníku řadí pod ustanovení smlouvy o dílo (§2586 a následující občanského zákoníku). O vadách díla se zmiňuje § 2615, který říká, že o právech z vadného plnění u smlouvy o dílo se obdobně použijí ustanovení o kupní smlouvě. To znamená, že ze zákona máte jako spotřebitel záruku 24 měsíců na provedené dílo, tedy opravu telefonu. Tato záruka se vztahuje jak na provedenou práci, tak i na použité součástky. Tuto záruční dobu nelze zkrátit, a to ani dohodou, ani pokud je to uvedeno v obchodních podmínkách. Na to pamatuje § 1812 odst.2 občanského zákoníku, který říká, že k ujednáním, která se odchylují od ustanovení na ochranu spotřebitele se nepřihlíží.

Soudní znalec by Vám v tomto případě pomohl až tehdy, pokud byste rozporoval zamítnutou reklamaci. Svým posudkem by mohl prokázat, že na základové desce je vada, kterou jste si nezpůsobil Vy, tedy vada, za kterou odpovídá opravce.

Doporučujeme Vám trvat na uplatnění reklamace s odkazem na znění ustanovení aktuálního občanského zákoníku. Spíše než za nekalou obchodní praktiku, kterou vymezuje § 4 zákona o ochraně spotřebitele, by se toto Vámi popsané jednání dalo považovat za porušení zákona.

Další možností, jak řešit tento problém, je vyzkoušet tzv. mimosoudní řešení sporů, které je zřízené pod Českou obchodní inspekcí. Toto řízení lze zahájit online přes webový formulář na adrese www.adr.coi.cz.

Nebo můžete využít službu Vašestížnosti.cz (www.vasestiznosti.cz), která funguje na podobném principu jako řízení ADR u ČOI. Vaše stížnost bude zveřejněna na těchto stránkách a dTest pak bude podnikatele kontaktovat, aby se k popsané stížnosti vyjádřil.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit