Hypoteční úvěr

Spotřebitelský dotaz

19.6.2017

Dobrý den, po přečtení posledního čísla dTestu (6-2017 strana 65 poslední odstavec) jsem dostal naději na řešení mého problému s hypotéčním úvěrem. Mám hypotéku do roku 2012 s pevnou úrokovou sazbou na 3 roky. V roce 2015 došlo k jejímu automatickému prodloužení na další 3 roky s novou sazbou. Od dalšího data fixace nás dělí něco mále přes rok. Chtěli bychom předčasně splatit hypotéku, ale v podmínkách je uvedena pokuta ve výši 5% ze zbývajícího úvěru za každý započatý rok. Pro nás by to znamenalo 10% z úvěru. V článku jsem nabyl dojmu, že by tyto pokuty mohly být stanoveny nově jinak, výhodněji pro spotřebitele. Je to opravdu tak a nebo se to nadále řídí starými podmínkami?

Doporučení časopisu dTest

V případě úvěru na bydlení se pravidla pro předčasné splacení dle nové právní úpravy, tedy dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, použijí pro smlouvy sjednané před účinností zákona dle § 167 písm a), který řeší úvěry s pevnou úroční sazbou ode dne, kdy po dni nabytí účinnosti zákona započalo běžet nové období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba. Nová pravidla pro předčasné splacení se Vás tedy budou týkat od započetí dalšího fixačního období.

V případě předčasného splacení hypotéky však má poskytovatel úvěru dle § 117 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, což může být poměrně vysoká částka. Ve Vašem případě by však dle § 117 odst. 5 zákona o spotřebitelském úvěru nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout částku úroku, kterou by jste zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba. O okolnostech a důsledcích předčasného splacení Vás potom dle § 117 odst. 6 zákona o spotřebitelském úvěru musí informovat poskytovatel úvěru v situaci, kdy mu sdělíte svůj úmysl úvěr předčasně splatit.

Vaší pozornosti by dále nemělo ujít ustanovení § 117 odst. 3 písm. d), podle kterého po Vás nesmí poskytovatel úvěru požadovat náhradu nákladů v situaci, kdy předčasně splatíte úvěr do 3 měsíců poté, co Vám poskytovatel sdělil novou výši úrokové sazby. Nicméně v kombinaci s tím, odkdy pro Vás platí ustanovení nového zákona o spotřebitelském úvěru o předčasném splacení úvěru, z toho plyne, že byste mohl tuto možnost využít až při dalším fixačním období, které začne v příštím roce.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Finanční služby (mj. úvěry) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit