Databáze nebezpečných výrobků

Toaletní voda CUBA ORIGINAL

Jedná se o toaletní vodu v hnědé lahvičce ve tvaru doutníku vloženou do oranžové plechové krabičky válcovitého tvaru s víčkem. Na plechové krabičce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a výrobce, seznam přísad, čárový kód, šarže, upozornění a varování v několika jazycích, symbol Zeleného bodu, piktogram hořlaviny, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku).

Typ výrobku č. šarže (LOT: N): 9655
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že kontaktem pokožky s určitými látkami v určité koncentraci může dojít k imunopatologické reakci. Pokud takový spotřebitel nevyloučí používání těchto alergenních látek, může dojít např. až k celkovému poškození kůže. To může následně vést k zhoršení kvality života. Proto v případě použití stanovených alergenních látek (v množství nad 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují) musí být spotřebitel o jejich výskytu ve složení kosmetického přípravku informován, aby se použití takového kosmetického přípravku mohl vyvarovat a mohl tak předejít alergické reakci.

Země původu Belgie
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Laboratorními testy byly ve složení výrobku nalezeny látky amyl cinnamal (v množství 0,0019 % hm.) a hexyl cinnamal (v množství 0,0021 % hm.). Tyto látky nejsou uvedeny v seznamu přísad na obale výrobku, což je v rozporu se zněním odst. 1 písm. b) článku 14 výše citovaného nařízení, podle kterého kosmetické přípravky nesmějí obsahovat látky, které jsou použity v rozporu s omezeními stanovenými v příloze III – přítomnost nalezených látek (ref. č. 67 a 87) musí být vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují.

Čárový kód 5425017732389
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 18.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit