Databáze nebezpečných výrobků

Sada dvou panenek Vogue Girl

Jedná se o sadu dvou plastových panenek s náhradními šaty na ramínku. Velká panenka vysoká cca 28 cm a malá panenka vysoká cca 10 cm mají blond vlasy stažené do culíku a jsou oblečeny v různých jednobarevných šatech se zlatým potiskem. Panenky jsou uloženy v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, země původu, symbol Zelený bod, značka shody CE, piktogram přeškrtnutá hlava dítěte 0-3 a symbol recyklace. Na bočních stranách krabičky jsou uvedeny anglické texty. Na zadní straně krabičky je nalepena bílá papírová etiketa obsahující český název výrobku (Panenka), číslo ITEM NO:TC140309, upozornění na nebezpečí udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemi původu, jméno distributorské společnosti a výrobce, značku shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol recyklace.

Typ výrobku NO. 888-A; značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO:TC140309
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 13,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8003080003093
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 30.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit