Databáze nebezpečných výrobků

Fondant and gum paste mold (Silikonové formičky Deco)

Silikonová růžová tvořítka různých tvarů formy balená do plastového blistru, připevněného na karton. Na přední straně je uveden anglický název výrobku, na zadní straně se nachází anglický popis použití výrobku (včetně teplotního rozsahu), země původu a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy (symbol pohárku a vidličky). Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku, příslušný ITEM a čárový – EAN – kód, české a slovenské varování před nebezpečím spolknutí malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (znázorněno také piktogramem), země původu („Původně země“), neoprávněně použitá značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram materiálového složení a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku ITEM NO: 2X50-A26-5X100 (EAN 8591044314106), 3X60-A 7-5X100 (EAN 8591016030010), 3X60-A37-4X100 (EAN 8591016030300), 4X00-A22-5X100 (EAN 8591016030157), 4X50-A14-5X100 (EAN 8591044314045), 4X50-A19-5X100 (EAN 8591016030126), 4X70-A16-5X100 (EAN 8591044314069), 4X80-A34-5X100 (EAN 8591016030270), 5X30-A20-5X100 (EAN 8591016030133), 5X70-A23-5X100 (EAN 8591044314083), 5X80-A11-5X100 (EAN 8591016030058), 5X80-A31-4X100 (EAN 8591044314137), 6X30-A35-5X100 (EAN 8591016030287), 6X40-A27-5X100 (EAN 8591044314113), 6X50-A36-5X100 (EAN 8591044314144, 7X30-A 8-5X100 (EAN 8591044314014), 7X30-A10-5X100 (EAN 8591016030058), 7X30-A17-5X100 (EAN 8591044314076), 7X50-A12-5X100 (EAN 8591016030065), 12X60-A25-4X100 (EAN 8591016030188), 12X60-A25-4X100 (EAN 8591016030188), 4-A13-5X100 (EAN 8591044314038).
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá ve skutečnosti, že není známo, zda tyto silikonové výrobky byly ve smyslu článku 3 výše uvedeného nařízení 1935/2004 vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí a proto je nelze považovat za bezpečné ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve spojení s § 26, odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 30.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit