Databáze nebezpečných výrobků

Panenka The Novi Stars

Plastová panenka temně barevného provedení vysoká cca 24 cm. Panenka je uložená v barevné papírové skládačce s čelním průhledným plastovým oknem. Na skládačce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), uvedení země původu a tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem. Dále se na skládačce nachází recyklační symbol, značka shody CE a symbol Zeleného bodu. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází ručně vepsaný název a kód výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, dovozce, země původu, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a symbol Zeleného bodu.

Typ výrobku L3963-28
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 16,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8603963240364 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.08.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit