Databáze nebezpečných výrobků

Rtěnka TMT s vitamíny

Jedná se o kosmetický přípravek – rtěnku s různým odstínem v plastovém obalu s průhledným uzávěrem. Na plastovém obalu je uveden název výrobku. Na obalu je dolepena průhledná etiketa, kde je uveden seznam přísad, identifikace přípravku, datum minimální trvanlivosti (09. 2018), neexistující EAN kód, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol (symbol tří šipek v trojúhelníku), symbol Zelený bod, symbol otevřené knihy (odkazuje na připojené informace). Rtěnky jsou uloženy v krabici, na níž je natištěna značka výrobku „TMT®“, anglické texty, neexistující EAN kód. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, číslo šarže.

Typ výrobku DMT 09. 2018
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází.Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.08.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit