Databáze nebezpečných výrobků

Panenka „Beautiful, Collect them all“

Plastová panenka v podobě miminka s kojeneckou lahví s barevným uzávěrem (např. modrým nebo růžovým). Miminko sedí v růžové vaničce na bílých nožkách. Hračka je balena v průhledném plastovém sáčku uzavřeném svrchu kartonovým štítkem. Na obou stranách štítku je anglický název výrobku, na zadní straně je také anglické vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu.

Typ výrobku Panenka Beautiful, Collect them all značení dle dolepených etiket: Panenka miminko ve vaničce/ ZABAWKA/ Lalka niemowlak 56330216, Y7554014
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 31,5 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 5905698023582
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Poznámka

Výrobce dle značení/ Země původu: Shantou Yako Toys Co. Ltd, South Guangyi Rd., 1st Bldg, 4/F, Pumei, Chenghai, Shantou/ Čína

Dovozce dle značení: HH POLAND S.A., ul. Toszecka 101, 44-100, Gliwice/ Polsko

Distributor dle značení: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno – Brno-město, IČ: 28268164

Prodejce:  Lidovka u Kláštera, Olomoucká 1284, 783 91 Uničov, IČ: 29458102

Datum publikace 21.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit