Databáze nebezpečných výrobků

Panenka „Lovely Girl, Lovely Doll“

Plastová panenka typu Barbie s dlouhými blond až nazrzlými vlasy svázanými do ohonu. Panenky se liší oblečením, což deklaruje i anglický text na zadní straně obalu, podle kterého se specifikace, barvy a obsah balení mohou lišit od zobrazení. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a další nápisy.

Typ výrobku Panenka Lovely Girl, Lovely Doll, Fashion Girl, BEAUTIFUL značení dle dolepené etikety: Panenka/ Játékbaba/ DOLL TOY, PT5603, TOY805181,336-66, 30*10.5*4 CM, CET NO: WJ07652
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 9,75 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6933315566036
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Poznámka

Dovozce dle značení: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Distributor dle provozovatele: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Prodejce:  Hoang Kim Quang, Dvořákova 2182/22, 350 02 Cheb, IČ: 63508681 (provozovna: HKD SHOP, Havlíčkova 64/3, 358 01 Kraslice)

Datum publikace 21.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit