Databáze nebezpečných výrobků

náhrdelník pro matku a dceru

Hlášení RAPEX 12/2020

Sada dvou náhrdelníků s různými přívěšky. Jeden náhrdelník má přívěšek obdélníkového tvaru s vyrytým nápisem ''there is this girl she stole my heart she calls me mommy". Druhý přívěšek je ve tvaru srdce s textem ''mommy's heart'.

Typ výrobku Č:8, YYZXCG111635
Kategorie Ostatní - Dekorativní předměty + šperky
Riziko Chemické, ohrožení životního prostředí
Nebezpečí

1) Výrobek obsahuje nadměrné množství kadmia (naměřená hodnota: 43 % hmotnostních). Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, hromadí se v těle a může poškodit ledviny a kosti a způsobit rakovinu.  

2) Materiál výrobku obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), diisononylftalátu (DINP) a dibutylftalátu (DBP) (naměřené hodnoty: 6,73 %, 0,19 % a 0,18 % hmotnostních). Tyto ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože mohou poškodit jejich reprodukční systém a játra.

3) Výrobek obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,86 % hmotnostních). SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a akumulují se v tělech volně žijících živočichů a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Při dlouhodobém kontaktu s kůží mohou způsobit rakovinu.

Rozpor s

Výrobek nevyhovuje nařízení REACH a nesplňuje požadavky Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (Nařízení POP).

Země záchytu Ohlašující: Norsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: zastavení prodeje.

Datum publikace 22.03.2020
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2020 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2020. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit