Databáze nebezpečných výrobků

Melaminová miska Melamine Ware

melaminova-miska

Kulatá miska o průměru cca 9,5 cm s bílým vnitřkem a s dekorem na vnější straně (modrý a zelený pruh a zelené ornamenty), na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek. Na spodní straně misky je dolepena bílá papírová etiketa pravděpodobně v čínštině, identifikovatelný je jen čarový kód, význam dalších číselných kódů není jasný.

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické, zdravotní
Nebezpečí

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 76 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 22.09.2015
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit