Databáze nebezpečných výrobků

Melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA

melaminova_miska

Kulatá bílá miska o průměru cca 12,5 cm a výškou cca 7,2 cm s prolisem po celém obvodu. Miska je buď bílá bez dekoru, nebo je vnější strana různě zdobena (např. dekorem červených a zelených jablek, dekorem dvou velkých růžových květů či dekorem různobarevných květů a třešní). Šířka dekoru je cca 3 – 4 cm. Na dně výrobku jsou z vnější strany vylisovány nápisy identifikující výrobek a zemi původu. Na dolepených etiketách se dále nachází piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 110,4; 149,4; 311,8 a 318,7 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak mnohokrát překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 03.11.2015
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit