Databáze nebezpečných výrobků

JGJ Gumové skákadlo - zelený koník

zeleny_konik zeleny_konik_2 zeleny_konik_3

Nafukovací hračka ostře zelené barvy ve tvaru koníka o délce cca 50 cm, výšce 47 mm a šířce 17 cm, která má na spodní části břicha nafukovací ventil, uzavřený bílým plastovým čepem.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické, udušení
Nebezpečí

Hračka nebyla při prodeji označena v souladu s požadavky nařízení vlády o požadavcích na bezpečnost hraček (NV č. 86/2011 Sb.) Chybělo označení shody a na výrobku nebyly uvedeny žádné relevantní identifikační údaje o výrobci či dovozci hračky, ani další informace pro spotřebitele.

Závady, které byly zjištěny u posuzovaného výrobku po provedení laboratorních zkoušek (dle EN 71-1:2011 + A3:2014): Při zkoušce tahem se silou 30,2±0,3 N oddělil uzávěr nafukovacího ventilu, tj. malá část, která zcela zapadne do zkušebního válce. Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku může nastat situace, při které malé dítě uvolní plastový uzávěr nafukovacího ventilu. V případě, že jej vloží do úst, může dojít k jeho vdechnutí či polknutí.

Při chemické analýze materiálu, ze kterého je hračka vyrobena, byla identifikována přítomnost esteru kyseliny ftalové - DIBP v koncentraci 14,67 ± 0,03 % hmotnosti vzorku.  DIBP je substance klasifikovaná nařízením EP a Rady č. 1272/2008 jako toxická pro reprodukci, kategorie 1B. Jde tedy o látku označenou jako CMR (karcinogenní, mutagenní a toxickou pro reprodukci). Tyto látky se dle směrnice o bezpečnosti hraček nesmějí používat v hračkách, v součástech hraček ani v částech hraček. Z dlouhodobého hlediska může mít používání hračky nepříznivý vliv na zdravý vývoj dítěte vzhledem k možnosti uvolnění ftalátu z hračky a jeho nepříznivému působení na vyvíjející se organismus dítěte.

Země původu Čína
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Česká obchodní inspekce uložila kontrolované osobě ochranné opatření, a to zákaz distribuce a stažení výrobku z distribuce, aby zamezila další nabídce tohoto nebezpečného výrobku na trhu. Veškerá dostupná dokumentace k hračce byla zveřejněna v celoevropské databázi RAPEX pod číslem INFO 0200/15.

Datum publikace 09.11.2015
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

  • Veronika 28.11.2015 18:54

    Takového koníka máme doma, ale v jiné barvě. Zajímalo by mě tedy, jestli je nebezpečný pouze ten zelený nebo všechny barvy.

    reagovat

    R R

Přihlásit