Databáze nebezpečných výrobků

Bylinný balzám PFERDE BALSAM Kaštan koňský hřejivý

Jedná se o kosmetický přípravek v plastové bílé dóze o objemu 500 ml s bílým víčkem. Na horní straně víčka je zelená etiketa s vyobrazením hlavy koně a pálivých papriček. Na boku dózy je zelená samolepící etiketa se shodným obrázkem jako na víčku a s údaji o výrobku: název, obsah, neúplný soupis použitých ingrediencí, pokyny k použití společně s dalšími tvrzeními o kosmetickém přípravku (z nich některé jsou v rozporu s definicí kosmetického přípravku), čarový (EAN) kód patřící jiné firmě (OVERSALE s.r.o.), údaje o osobě odpovědné za uvedení kosmetického přípravku na trh – výrobci -  vymazané z obchodního rejstříku již v roce 2011 (přičemž šarže výrobku uváděná jako SAR je 03022015HR a datum minimální trvanlivosti uváděné jako EXP je 02.2017), symbol použitého materiálu obalu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogram Zeleného bodu.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází.Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8594162050246
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 05.01.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit