Databáze nebezpečných výrobků

Bílá zdobička se žlutým nástavce s označením infeng, Kitchenware, CAKE DERATOR

Bílá zdobička se žlutým nástavcem a 6 dalšími žlutými nástavci je zabalena do plastového obalu připevněného na karton. Na přední a zadní straně kartonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek. Na zadní straně kartonu je navíc anglický návod k použítí včetně názorných obrázků a dolepená bílá etiketa s názvem výrobku, adresou prodejce, neexistujícím EAN kódem a zemí původu.

Typ výrobku HT 12116
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di(2ethylhexyl) ftalátu (DEHP) u výrobku pro styk s potravinami spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou být společně s potravinou konzumovány a DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje di(2ethylhexyl) ftalát (DEHP) v množství 9,19 % hm (limit 0,1%). To je v rozporu s článkem 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 283). Rovněž byla prokázána migrace di(2ethylhexyl) ftalát (DEHP) v množství 40,51 mg/kg tukového simulantu (limit 1,5 mg/kg simulantu).

Čárový kód 6063840121162 (neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 24.10.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit