Jak testujeme přenosné bezdrátové reproduktory

Jak hodnotíme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení.

  • zvuk: 75 %
  • obsluha: 10 %
  • baterie: 15 %

Poslechové zkoušky proběhly za účasti pěti expertů. Testována byla předem vybraná sestava zvukových materiálů, která byla zvolena s ohledem na prověření všech technických limitací přístrojů. Abychom omezili roli únavy nebo poklesu pozornosti testujících, nesmělo testování probíhat bez přestávky déle než hodinu a celkově bylo povoleno testovat maximálně čtyři hodiny denně.

Zvuk

Poslech v základním nastavení – Skupina expertů přístroje poslouchá tak, jak jsou nastavené z výroby. Hodnotí se reprodukce různých frekvencí, detaily, dynamika, reprodukce hlasitých zvuků (hlučnějších částí obsahu) a celkový dojem.

Poslech z alternativních zdrojů – Pokud reproduktor podporuje i jinou technologii pro připojení externích zdrojů (např. wi-fi), poslechový test se opakuje s tímto zdrojem. Testující si kromě výše zmíněných hodnoticích kritérií všímají také rozdílů mezi zdroji.

Možnosti přizpůsobení zvuku – Testující hodnotí možnosti nastavení zvuku (např. ekvalizéru, přednastavených režimů nebo nastavení basů). Všímají si mimo jiné i toho, zda a jak výrazně lze reprodukci zlepšit ve srovnání se základním nastavením.

Technická měření – Provádíme sérii měření prověřujících například hlasitost (včetně hlasitosti, při které nedochází ke znatelnému zkreslení), míru zkreslení či skutečný frekvenční rozsah reproduktorů.

Obsluha

Návod k použití – Laboratorní pracovníci procházejí přibalenou dokumentaci přístrojů. Hodnotí zjednodušený návod i kompletní manuál (v papírové i elektronické podobě).

Připojení – Trojice expertů zkouší, jak složité je připojení a první spuštění reproduktorů. Hodnotí mimo jiné i rozbalení nebo značení konektorů.

Displej – Zaznamenáváme, zda se na zařízení nachází displej, případně jiná světelná signalizace. Všímáme si, jak přístroje komunikují různé stavy (např. změnu hlasitosti, připojení zařízení, fungování bluetooth/wi-fi apod.).

Rychlost spuštění – Laboranti zařízení s připojeným zdrojem zvuku zapnou a měří čas potřebný ke spuštění reprodukce z bezdrátového zdroje.

Ovládání – Testující si všímají ovládacích prvků přímo na zařízení. Posuzují rovněž funkcionalitu a přehlednost mobilních aplikací (přirozeně pouze u výrobků, ke kterým je aplikace dostupná).

Baterie

Před zkouškami všechny výrobky třikrát úplně vybijeme a nabijeme. Měříme výdrž reproduktorů při přehrávání z bezdrátově připojeného zdroje s hlasitostí nastavenou na 80 dB ve vzdálenosti jednoho metru. Zaznamenáváme také dobu nabíjení. Pokud výrobce s reproduktorem nedodává nabíjecí adaptér, je k nabíjení užit dostatečně výkonný adaptér třetí strany.

Ochrana soukromí

Pokud lze zařízení ovládat prostřednictvím mobilní aplikace, nainstalujeme ji. Jsou-li obě verze aplikace dostupné, test probíhá na telefonech s iOS i Androidem a zaznamenávána jsou zjištění z obou platforem. Sledujeme, jak jsou přenášená data čitelná. Zkoumáme také, jestli jsou data odesílána jen k výrobci nebo i třetím stranám. Pozornosti neunikne ani uživatelský účet – zda je potřeba k používání aplikace, jak se zakládá a jak je zabezpečené přihlašování k němu.

Přihlásit