Home office ponovu a konec dohod v ČR?

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 16.11.2022   

Na základě připravované novely zákoníku práce, která se chystá a v současné době je v mezirezortním řízení, by mělo dojít k úpravě zejména u home office a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP A DPČ). K zavedení většiny změn v zákoníku práce muselo MPSV přistoupit z důvodu transpozice evropských směrnic, které měly být zavedené již letos v srpnu. Část zaměstnanců by navíc mohla získat na home office nárok. Nová pravidla by mohla platit od příštího roku. Novelu zákoníku práce provází mnoho připomínek a na finální podobu, která může být v některých oblastech odlišná, si budeme muset ještě počkat.

Pokud máte otázky k tomuto tématu, můžete se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Home office

Návrh novely zákoníku práce přináší výrazné změny mimo jiné v oblasti práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office). Doposud byla v zákoníku práce sice možnost výkonu práce na home office zavedena, avšak bez výrazné bližší specifikace.

Nově by však po novele měla při práci na home office být se zaměstnanci uzavřena písemná dohoda, která bude obsahovat mimo jiné místo výkonu práce, případně více takových míst (z domova, z chalupy apod.), způsob komunikace a způsob přidělování práce a její kontroly, způsob náhrady nákladů, způsob zajištění bezpečnosti práce a doba trvání. Tuto dohodu by mělo být možné rozvázat buď dohodou, nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou. Ve zcela výjimečných případech by se v předem daných důvodech umožnilo zaměstnavateli písemně nařídit zaměstnanci práci na dálku.

Mezi hlavními novinkami u home officů by mělo být, že zaměstnavatelé po účinnosti novely budou muset některým skupinám zaměstnanců home office umožnit, nebrání-li jim v tom vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Mezi tyto skupiny zaměstnanců by měli patřit těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. V případě, že by této žádosti nevyhověli, musí zaměstnanci zamítnutí písemně odůvodnit.

Další novinkou by měla být povinnost platit zaměstnanci minimální paušální částku na pokrytí nákladů spojených s prací z domova. Návrh novely zákoníku práce výslovně stanovuje, že by zaměstnavatel byl povinen v souvislosti s prací na „home office“ hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce spojených s home officem, zejména pak na plyn, elektřinu, vytápění či vodu. A pro tento účel stanoví i možnou formu úhrady paušální částkou, přičemž jiné, zejména nahodilé, náklady bude za účelem náhrady zaměstnanec zaměstnavateli prokazovat. Hodnota paušální částky bude stanovena zákonem a poté následně upravována vyhláškou. Výchozí částka by měla činit 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Náklady, které by měl zaměstnavatel zaměstnanci hradit, budou daňově uznatelné.

Návrh novely zákoníku práce však v této oblasti nerozlišuje, zda se jedná o home office jako benefit, který je poskytován výhradně na žádost zaměstnance, nebo o nařízený home office zaměstnavatelem, např. pokud nemá dostatečné kancelářské prostory. Home office jako benefit, kde by nemusel zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci žádnou náhradu nákladů, by byl velmi atraktivním institutem pro obě strany. Naopak v případě, že zaměstnavatel požaduje výkon práce na home office, pak je náhrada nákladů zcela na oprávněná a je velmi dobře, že v takovém případě přináší zákoník práce i možnost vyplácet tuto náhradu i formou paušální částky.

Dohody konané mimo pracovní poměr

Změny zákoníku práce by se měly dotknout i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), které ve stávajícím rozsahu vynikají svou flexibilitou. Po novele by však v oblasti dohod mělo dojít k významné zpřísňující změně, která by spočívala zejména v povinnosti rozvrhování pracovní doby, kompletní aplikace zákoníku práce zejména v pracovní době, době odpočinku, zákonný příplatků, překážek v práci a dovolené. Dále pak i možnost zaměstnance žádat změnu z DPP/DPČ na pracovní poměr a k tomu i povinnost zaměstnavatele do 1 měsíce odpovědět na tuto žádost. Zpřísnění podmínek s sebou nevyhnutelně nese i otázku, zda se nevytrácí atraktivita dohod v jejich flexibilitě a zda nedojde k útlumu v ochotě zaměstnavatelů k jejich uzavírání.


Přihlásit