Kdy podnikatel může zdražit i bez vašeho souhlasu?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 26.5.2022   

Libovali jste si před rokem, jak výhodnou smlouvu s operátorem nebo dodavatelem energií jste uzavřeli? Anebo už se chystáte na dovolenou, kterou jste zakoupili ještě vloni za poloviční cenu? Pocit uspokojení z dobrého obchodu je příjemný, ale není zcela namístě. Podnikatel totiž může změnit cenu už zakoupeného produktu nebo služby i bez vašeho souhlasu. Za jakých podmínek to smí udělat a jak se můžete bránit?

Co je to jednostranné zdražení?

Zažíváme inflaci, která tu dlouho nebyla. Za stejný balíček zboží a služeb jste před rokem zaplatili asi o 14, 2 % méně. To je problém nejen pro vaše budoucí nakupování, ale paradoxně i pro některé nákupy, které jste už udělali v minulosti. Většina spotřebitelů má totiž uzavřené smlouvy, které se buď plní průběžně (dodávky energií, poskytování internetového připojení, pojištění), anebo se budou plnit za nějaký čas (letní dovolená). Všechny tyto smlouvy mají jedno společné – podnikatelé u nich někdy jednostranně zvyšují cenu. Spotřebitel je při jednostranném zdražování postaven před ultimátum „ber, nebo běž“. To znamená, že sice můžete jednostranné zdražení odmítnout, ale nemůžete u podnikatele zůstat za stávajících podmínek a musíte smlouvu vypovědět a odejít jinam. S výpovědí nesmí podnikatel spojit žádné poplatky, jako je smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy, odstupné, administrativní poplatek za zpracování výpovědi apod.. Protože jednostranné zdražování výrazně zasahuje do práv spotřebitele, má tento proces svoje přísná pravidla. A co je velmi nešťastné, tato pravidla se liší napříč sektory, v nichž je jednostranné zdražení prováděné nejčastěji. Energetika, elektronické komunikace, pojišťovnictví, bankovnictví, zájezdy. Pět zvláštních sektorových úprav, pětkrát jiné podmínky.

Jaká pro jednostranné zdražování platí pravidla?

Možnost v budoucnu jednostranně zdražit musí být vždy dohodnutá dopředu. Nejčastěji je taková domluva v obchodních podmínkách, zřídkakdy přímo ve smlouvě. Proto se neváhejte před uzavřením smlouvy na takovou věc prodávajícího zeptat napřímo a ujistit se, že je cena fixní. Dále musíte být včas a adresně o případném zdražení informováni. Nikdy se nemůžete správně rozhodnout, jestli zůstat nebo odejít, když se ani nedozvíte, že nějaké zdražení má proběhnout. Když se o zdražení včas a adresně nedozvíte, tak se vůči vám neuplatní. Adresně znamená dostat zprávu o zdražení dopisem, SMS nebo e-mailem (pokud jste telefon či e-mailovou adresu uvedli jako kontaktní údaje), proto si pečlivě vybírejte poštovní i e-mailovou schránku a kontrolujte příchozí SMS. Podnikateli nestačí zdražení uveřejnit na webových stránkách nebo vyvěsit na pobočce. Stejně tak nestačí poslat oznámení do spotřebitelova účtu na portálu podnikatele (např. do zpráv v internetovém bankovnictví nebo v „samoobsluze“ operátora). Termín „včas“ upravují zákony podle různých odvětví (bankovnictví, energetika apod.) různě. Zpravidla včas znamená nejpozději měsíc před chystaným zdražením. Různorodost této úpravy je pro spotřebitele nanejvýš nežádoucí.

Jak a do kdy zdražení odmítnout?

Pokud nechcete, aby se vaše mlčení pokládalo za automatický souhlas, musíte zareagovat. Mimo souhlasu je jedinou reakcí proti navrhovanému jednostrannému zdražení ukončení smlouvy. Jestli ukončení nazvete jako „výpověď“, „odstoupení“ či „zrušení“ a podobně, není nijak důležité. Záleží na tom, co je uvnitř, ne jaký je nadpis. Co byste určitě měli ve výpovědi zmínit, je: (1.) kdo jste a o jakou smlouvu jde, (2.) že smlouvu rušíte, (3.) proč ji rušíte a (4.) datum, místo a svůj podpis. Kromě obsahu se soustřeďte i na načasování. Úprava je opět různá podle odvětví (jinak je tomu u dodavatele energií, jinak u cestovní kanceláře či mobilního operátora).

Jak se bránit neoprávněnému zdražení?

Pokud podnikatel provede jednostranné zdražení neoprávněně, například zvedne zafixovanou cenu, doporučujeme podat proti zdražení námitku či stížnost, novou cenu sice uhradit, ale vyúčtování ihned oficiálně reklamovat. Pokud námitka s reklamací neuspěje nebo pokud se nevyznáte ve všech pravidlech a lhůtách pro jednostranné zdražování, neváhejte se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na čísle 299 149 009.


Přihlásit