Jak testujeme konzervovaná rajčata

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah rajčat: 30 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • fyz.-cehm. parametry: 20 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • obal a deklarace: 10 %

Při senzorickém hodnocení 12 posuzovatelů pomocí stupnicové metody a metodou slovního popisu hodnotilo vzhled, intenzitu červené barvy, intenzitu tvrdosti pevných kousků, příjemnost chuti a vůně, intenzitu slané chuti a celkový dojem.

Ke stanovení obsahu rajčat byla použita nepřímá výpočtová metoda. Základními kvalitativními parametry pro výpočet obsahu rajčat byly refraktometrická sušina, formolové číslo, kyselina citrónová, jablečná, pyroglutamová a dále obsah draslíku, hořčíku, vápníku a fosforu.

Druhou součástí analýz bylo objektivní stanovení barvy pomocí spektrofotometru Minolta v systému Hunter. Při této zkoušce se zjišťovala světlost barvy, intenzita jasně červeného odstínu a nahnědlého odstínu. Výsledkem byl výpočet poměru intenzit světle červené a nahnědlé barvy.

Další fyzikálně-chemické zkoušky spočívaly v měření obsahu minerálních nečistot, popela a refraktometrické sušiny. Stanovení popela a znečišťujících minerálních příměsí bylo provedeno vážkově po mineralizaci vzorku.

Při kontrole přítomnosti nežádoucích látek byl zjišťován obsah alternariových mykotoxinů a pesticidů. Alternariové mykotoxiny (alternariol, alternariol-monomethylether, kyselina tenuazonová, altenuen a tentoxin) byly analyzovány metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Při screeningu přítomnosti reziduí pesticidů se pomocí metod plynové a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí sledovalo více než 700 různých látek.

Hodnocení obalu a deklarace se skládalo z ověření správnosti deklarovaného údaje celkové hmotnosti a hmotnosti pevného podílu. Stanovení pevného podílu bylo provedeno vážkově (podle ČSN 56 0246-5). Dále jsme hodnotili přítomnost bio certifikace a informací o zemi původu použitých rajčat.

Celkové hodnocení je limitováno dostatečným a horším výsledkem analýz nežádoucích látek.

Přihlásit