Jaká úskalí na vás číhají při uzavírání smlouvy o dodávkách energií

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 22.6.2021   

Čtení smlouvy o dodávkách energií představuje pro většinu z nás nudnou až otravnou činnost. Často se tedy necháme přesvědčit tvrzením obchodníka o její výhodnosti. Ti aktivnější si alespoň porovnají cenu s jinými nabídkami na trhu. Lidí, kteří zkoumají nejen smlouvu, ale i související obchodní podmínky a ceník, je hrstka. Neuvážené podepsání smlouvy se však může nevyplatit nejen finančně, ale i z hlediska času potřebného pro řešení budoucích problémů.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Největší komplikace většinou nastávají tehdy, když je smlouva uzavřena při podomním prodeji nebo po telefonu. Naše spotřebitelská poradna zaznamenává stovky případů, kdy spotřebitelé „naletěli“ nepoctivým prodejcům energií, takzvaným energošmejdům, když jim někdy i nevědomky podepsali nevýhodnou smlouvu o dodávkách energií. Případně souhlasili s přihláškou do pochybné energetické aukce. Nad drzostí některých prodejců zneužívajících údaje získané trikem k tomu, aby zfalšovali uzavření smlouvy, či podepisujících smlouvu s lidmi, již mají omezenou způsobilost k právnímu jednání, lze jen žasnout. Pokud se spotřebitelé chtějí později z takových smluv vyvázat, čeká je dlouhý a vysilující boj proti smluvním pokutám, které po nich energošmejdi požadují.

Nejbezpečnější je se s podomním prodejcem vůbec nedostat do kontaktu. Když už se tak stane, v žádném případě mu nepodepisujte jakýkoliv dokument, ani mu nepředkládejte třeba vyúčtování spotřebovaných energií či smlouvu se stávajícím dodavatelem. Z vámi poskytnutých podkladů může prodejce získat údaje pro vyhotovení nové smlouvy, kterou za vás i podepíše. V případě telefonických nabídek si dávejte zvláště pozor na vyslovení slůvka ano. Rozhovor totiž může být účelově sestříhán tak, aby vyzněl jako souhlas s uzavřením smlouvy.

Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji nebo po telefonu můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, případně ji můžete vypovědět ve lhůtě do 15 dní po zahájení dodávek novým dodavatelem. Ten vám v takovém případě nesmí naúčtovat smluvní pokutu či poplatek. Uvedené lhůty se prodlužují o dobu, po kterou jste nebyli dodavatelem poučeni o těchto svých právech na ukončení smlouvy, a to maximálně o jeden rok.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Pokud nestihnete včas smlouvu ukončit, ať už odstoupením, nebo výpovědí, je pak cesta, jak se takové smlouvy zbavit, složitější. Dle konkrétní situace můžete poukázat na užití nátlaku, nekalé obchodní praktiky nebo uvedení v omyl ze strany prodejce, a zpochybnit tak, že vůbec došlo k řádnému uzavření smlouvy. Dále se můžete pokusit zpochybnit smluvní pokutu, kterou po vás nejspíše bude dodavatel požadovat, pokud ukončíte smlouvu či přihlášku do energetické aukce, s poukazem na její neurčitost, nepřiměřenost nebo nepřípustnost. V takových případech ale doporučujeme vše nejdříve zkonzultovat v naší spotřebitelské poradně.

S různými úskalími se můžete setkat i u smluv, které uzavíráte na pobočce dodavatele energií. Například se necháte nalákat na výhodnost ceny za odebranou elektřinu a plyn. Ovšem tu tvoří vedle ceny za množství spotřebované energie i stálý měsíční plat, jehož výši byste si měli zkontrolovat. Ověřte si také, zda se nezavazujete k placení dalších služeb, které nemusíte vůbec využít, jelikož jsou drahé nebo neznáte jejich rozsah. Jedná se o různá pojištění nebo služby zámečníka, opraváře, elektrikáře a podobně. Všímejte si smluvních pokut, které vám hrozí. Výhodnost ceny si můžete ověřit v některém z internetových srovnávačů cen energií.

Vždy dobře zvažte otázku sjednání smlouvy na dobu určitou. Z ní se totiž můžete předčasně vyvázat často jen po zaplacení vysoké smluvní pokuty. Pozor si dejte i na ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy, kdy se vám smlouva na dobu určitou prodlouží znovu zpravidla na stejné období, pokud nedáte ve stanovené době vědět, že si v ní nepřejete pokračovat.


Přihlásit