Test respirátorů 2021

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2021

Občas se kolem člověka přežene smršť událostí, které sotva stíhá sledovat. Aktuálně takovou situaci zažíváme v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Na sklonku minulého roku jsme otestovali různé druhy pomůcek pro ochranu dýchacích cest. Po čtvrt roce vládní nařízení řadu z tehdy testovaných roušek vyřadila ze hry a zavedla místo nich povinné respirátory. Přinášíme proto doplnění v podobě testu 18 respirátorů třídy FFP2 a vyšší.

Dobrá rada

Nejvyšší filtrační účinnost předvedl respirátor 3M Aura FFP3 s ventilem (139 Kč/kus). Jeho nevýhodou však je, že poskytuje ochranu pouze svému majiteli, nikoliv jeho okolí. S ohledem na ostatní si nejlépe vedl bezventilový 3M Aura FFP3 (185 Kč/kus). Kromě vysoké filtrační účinnosti nabízí i dobrou prodyšnost. Nejvýhodnější poměr ceny a kvality jsme zaznamenali u výrobku Dongmeng FFP2 NR Schutzmasken (13 Kč/kus).

Doporučit naopak nemůžeme trojici výrobků Pharmawex RO2 Respirátory FFP2 (14 Kč/kus), Grande Respirátor FFP3 (135,80 Kč/kus) a A-Gross Dětský respirátor FFP2 (19,90 Kč/kus). První dva mají příliš nízkou prodyšnost, u posledně jmenovaného nedosáhla filtrační účinnost deklarované třídy FFP2.

Do testu jsme zařadili 18 respirátorů, 12 z nich se hlásilo do třídy FFP2, zbylých šest neslo označení FFP3. Dva výrobky se navíc chlubily nanomembránou, jejíž přítomnost prokázala i mikroskopická analýza. Všechny respirátory jsme podrobili shodným zkouškám filtrační účinnosti, prodyšnosti a následně zkontrolovali, zda naměřené hodnoty odpovídají deklarované třídě účinnosti. Testovací program se od loňského testu neliší, výsledky jsou proto plně srovnatelné s těmi publikovanými v dTestu 12/2020.

Reparát z filtrace

Začněme zkouškami filtračních schopností. Respirátory jsme vystavili proudu parafinových částic o velikosti od 0,12 µm až pod 2,46 µm. Nejmenší z nich simulují nejjemnější aerosolové částice, přičemž kapénky do 0,15 µm svou velikostí odpovídají částicím viru SARS-CoV 2. Větší částice zas napodobují kapénky, které člověk šíří kolem sebe. Rozsahem částic jsme se tak pokusili pokrýt obě možnosti šíření viru: kapénkovou infekci i vdechnutí aerosolu obsahujícího virové částice, který se vznáší ve vzduchu. Ve výsledkové tabulce jsme výrobky seřadili podle klesající účinnosti filtrace nejmenších částic do 0,2 µm.

V loňském testu filtračních vlastností více než polovina respirátorů neobstála z důvodů nedodržení deklarované filtrační účinnosti. Tentokrát nás však potěšily. Ze všech testovaných vzorků jsme nevyhovující filtrační účinnost zjistili pouze jednou u výrobku A-Gross Dětský respirátor FFP2. Navzdory deklarované třídě FFP2 dokázal zachytit pouze 85,52 % částic o velikosti 0,6 µm, což ho řadí mezi pomůcky nižší třídy FFP1. Za nedodržení deklarované kvality jsme ho proto zařadili mezi výrobky pravděpodobně nevyhovující normě.

Zbylé respirátory předvedly, co měly, řada z nich dokonce něco navíc. Nejvyšší nároky jsme kladli na respirátory třídy FFP3. Požadovaného 99 % záchytu 0,6µm částic dosáhly všechny. Vůbec nejlepší výsledek (99,96 %) ukázal 3M Aura FFP3 s ventilem. Exceloval i při filtraci nejmenších částic, kterých dokázal zachytit 99,9 %. Přes velmi dobré výkony bychom si však do uzavřeného prostoru respirátor s výdechovým ventilem nevybrali. Důvodem je fakt, že chrání pouze svého nositele při nádechu. Konkrétně značka 3M s ventilem při nádechu zachytí 99,9 % nejmenších částic, při výdechu to však je pouhých 55 %. Příliš tak nehledí na okolí nositele. Rozdíly filtrační účinnosti při nádechu a výdechu respirátorů s ventilem můžete vidět v grafu vpravo.

Velmi příjemně nás překvapily respirátory třídy FFP2. Z dvanácti testovaných výrobků této třídy se totiž osm svými výkony zařadilo do vyšší třídy FFP3. Za zmínku zde stojí zejména trojice výrobků RespiLab Repirátor FFP2, Dongmeng FFP2 NR Schutzmasken a Zhi Shan Particle Filtering Half Mask FFP2. Všechny tři dosáhly účinnosti FFP3, zároveň si však dokázaly udržet i přijatelnou prodyšnost. U zbylých výrobků byla vyšší účinnost vykoupena vyšším odporem při dýchání.

Udýcháme respirátor?

Když už jsme se dotkli prodyšnosti, tak ani její měření se od posledního testu nezměnilo. Dýchání se simulovalo pomocí speciálního přístroje, přitom se měřil odpor, který respirátory kladly proudícímu vzduchu. Za ideální považujeme takovou ochrannou pomůcku, která dobře filtruje a zároveň dýchání příliš neztěžuje. Proto jsme výrobky s dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti zařadili na konec výsledkové tabulky.

Dva výrobky dokonce vysokým odporem při dýchání nevyhověly požadavkům normy EN 149+A1. Jde o Pharmawex RO2 Respirátory FFP2 a Grande Respirátor FFP3. Naměřené hodnoty odporu při výdechu (425 Pa, respektive 587 Pa) překročily stanovený limit 300 Pa, najdete je proto mezi výrobky pravděpodobně nevyhovujícími normě.

Pochvalnou zmínku si naopak zaslouží respirátory 3M Aura FFP3, DOC Respirátor FFP3, Dongmeng FFP2 NR Schutzmasken a Respilon RespiPro VK. Prodyšnost této čtveřice byla totiž srovnatelná s jednorázovými chirurgickými rouškami. Zdají se tak být dobrou volbou pro všechny, kterým činí dýchání v respirátoru potíže.

 • Mikroskopický snímek nanomembrány respirátoru Spurtex Nano respirátor.

 • Mikroskopický snímek nanomembrány respirátoru Respilon RespiPro VK

Paraziti v respirátoru?

V březnu 2021 se na nás několik čtenářů obrátilo s dotazy na některé fámy, které se v souvislosti s respirátory šíří po internetu. Všechny se točily kolem tmavých vláken, která se údajně na respirátorech objevují, a vysvětlovaly je coby parazity či nanoroboty. Obojí je již několikrát vyvrácený (mj. i Akademií věd ČR) nesmysl – parazit by bez hostitele v suchém prostředí respirátoru nemohl přežít a struktury v nanovelikosti by nikdo bez pomoci speciálního mikroskopu vidět nemohl.

Vysvětlení původu vláken jsme konzultovali s laboratoří a vysvětlení je zcela prosté. Jde o obyčejná textilní vlákna kontrastní barvy, která se přimísila k netkané textilii, ze které jsou respirátory vyrobeny. Nic na tom nemění ani fakt, že se vlákna na některých kolujících videích hýbala. Textilní vlákno tak mohlo reagovat na statický náboj povrchu netkané textilie, případně jej mohl unášet proud vzduchu. V každém případě nejde o nic nebezpečného a respirátorů se nemusíme bát.

 

Jednorázový výrobek  na vícero použití?

 
Všechny respirátory v našem testu byly určeny pro jednorázové použití. Poznat to můžete podle písmen NR uvedených poblíž označení třídy. Výrobky pro opakované použití mají pouze písmeno R. Jednorázové respirátory by si měly svou funkčnost udržet po dobu osmi hodin. V některých situacích je však tak dlouho nasazeny nemáme, například při nákupech či v dopravních prostředcích. Nabízí se proto otázka, zda lze již nošený respirátor použít znovu. Laboratoř se ji pokusila zodpovědět sérií pokusů, do kterých vybrala šest modelů reprezentujících všechny typy testovaných respirátorů. První z nich sledoval, jak moc se filtrační schopnosti změní po osmihodinovém vlhčení simulujícím nošení až na doraz teoretické životnosti. Jak můžete vidět v grafu, osmihodinové působení vlhkosti většinou filtrační účinnost nijak významně nesnížilo.
 
Druhý pokus zjišťoval, jak se na funkci respirátorů projeví opakované přerušované použití. Pomůcky jsme při něm nechali navlhčovat po dobu pěti hodin, poté dvě hodiny schly. Po uschnutí jsme jejich povrch dezinfikovali lihovým sprejem. Dezinfekci považujeme z hygienických důvodů za nezbytnou, jelikož se na respirátorech mohou zachytávat nejrůznější mikroorganismy a lihový sprej jsme zvolili coby nejsnazší a nejrychlejší způsob.  Po uschnutí lihu jsme opět změřili filtrační účinnost a prodyšnost.
 
Předpokládali jsme, že „obyčejné“ respirátory FFP2 a FFP3 dezinfekce částečně ochromí. Důvodem by měla být možná ztráta statického náboje tkaniny, ze které jsou vyráběny. Výsledky pokusu to potvrdily. U všech klasických respirátorů došlo k poklesu účinnosti až na úroveň FFP1, v jednom případě dokonce i pod ni. Podobně dopadl i jeden z nanorespirátorů – Respilon. Míra prodyšnosti však zůstala stejná. Opakovaně používané, průběžně dezinfikované respirátory tak nezaručí stejnou míru ochrany jako nové jednorázové pomůcky.

respirátory v souladu s normou

 • 3M Aura FFP3 s ventilem

  cena 139 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 139 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 99,9 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,96 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost uspokojivě 58 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP3

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [a]

  země původu Velká Británie

  výrobce/prodejce neuvedeno

 • 3M Aura FFP3

  cena 185 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 185 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 99,5 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,94 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dobře 65 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP3

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Velká Británie

  výrobce/prodejce neuvedeno

 • DOC Respirátor FFP3

  cena 295 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 59 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 99 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,92 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dobře 61 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP3

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce neuvedeno

 • RespiLab Repirátor FFP2

  cena 239 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 23,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 98,1 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,9 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost uspokojivě 59 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Umbrellaline 2010 s.r.o.

 • Dongmeng FFP2 NR Schutzmasken

  cena 259 Kč

  počet kusů v balení 20

  cena za kus 13 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 95,5 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,91 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dobře 65 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce H&D a.s., Prostějov

 • Zhi Shan Particle Filtering Half Mask FFP2

  cena 89 Kč

  počet kusů v balení 6

  cena za kus 14,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 89 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,44 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost uspokojivě 56 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Epic Trade s.r.o.

 • Respilon RespiPro VK

  cena 339 Kč

  počet kusů v balení 2

  cena za kus 169,50 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 74,7 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 96,88 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2

  prodyšnost dobře 61 %

  informace

  označení CE [a]

  norma RFU 02.075

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [a]

  opakovaně použitelné [a]

  výdechový ventil [n]

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Respilon Production s.r.o., Brno

 • General Public Protection Repirátor GPP3

  cena 432 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 86,40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 99,6 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,9 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dostatečně 38 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP3

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu ČR

  výrobce/prodejce General Public s.r.o., Karlovy Vary

 • Cadlight Respirator FFP2

  cena 185 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 18,50 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 87,9 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 98,81 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2

  prodyšnost dostatečně 38 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce TVMAX Market s.r.o.

 • Pro Mask Protective FFP2

  cena 359 Kč

  počet kusů v balení 20

  cena za kus 18 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 84,2 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 98,2 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2

  prodyšnost dostatečně 38 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Polsko

  výrobce/prodejce Brothers Władislav Bochniarz, Polsko

 • BTL Respirator

  cena 625 Kč

  počet kusů v balení 25

  cena za kus 25 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 89,5 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,28 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dostatečně 36 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Velká Británie

  výrobce/prodejce BTL Industries Ltd., Velká Británie

 • Yafox Filtration Half Mask HKN001

  cena 99 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 19,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 97,7 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,95 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dostatečně 35 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce NK Raider S.r.l., Itálie

 • dm/Minolis Respirátor FFP2

  cena 79,9 Kč

  počet kusů v balení 2

  cena za kus 40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 95,4 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,77 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dostatečně 34 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Německo

  výrobce/prodejce Karl Oswald GmbH & Co. KG, Německo

 • Spurtex Nano respirátor

  cena 257 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 51,40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 92,9 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,84 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dostatečně 29 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [a]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu ČR

  výrobce/prodejce Spur a.s., Zlín

 • Tex Tech Respirator FFP3 Profi

  cena 179 Kč

  počet kusů v balení 3

  cena za kus 59,70 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 93 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,63 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3

  prodyšnost dostatečně 24 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP3

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu ČR

  výrobce/prodejce Tex Tech s.r.o., Hrušovany u Brna

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku je limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti.

respirátory pravděpodobně nevyhovující normě

 • Pharmawex RO2 Respirátory FFP2

  cena 350 Kč

  počet kusů v balení 25

  cena za kus 14 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 96 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 99,79 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3, nízká prodyšnost

  prodyšnost nedostatečně 18 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Pharmawex s.r.o.

 • Grande Respirátor FFP3

  cena 543 Kč

  počet kusů v balení 4

  cena za kus 135,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 98,7 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 98,96 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3, nízká prodyšnost

  prodyšnost nedostatečně 17 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP3

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [a]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce L.Janeček s.r.o., Praha, Jiangyin Changhung Industrial Ltd., Čína

 • A-Gross Dětský respirátor FFP2

  cena 199 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 19,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 56,8 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 85,52 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP1

  prodyšnost dobře 65 %

  informace

  označení CE [a]

  norma EN 149

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  deklarovaná přítomnost nanomembrány [n]

  opakovaně použitelné [n]

  výdechový ventil [n]

  země původu Čína

  výrobce/prodejce A-Gross spol. s r.o., Olomouc

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku je limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti.


Přihlásit