Test roušek a respirátorů 2020

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2020

Ještě nedávno byly roušky na ulici typickým atributem asijských turistů. Nyní se však s nimi vinou koronavirové pandemie sžívá celý svět. Orientace na rozbujelém trhu s ochrannými pomůckami je vcelku složitá a rádi bychom vám s ní prostřednictvím tohoto testu pomohli. Do laboratoře jsme vyslali více než padesát ústenek, roušek a respirátorů s cílem zkontrolovat jejich filtrační účinnost a prodyšnost. Také jsme si posvítili na aktuálně módní slovo „nano“.

Události posledního roku donutily doslova celý svět, zorientovat se co nejrychleji na trhu s prostředky na ochranu dýchacích cest. Abychom s tím našim čtenářům pomohli, přinášíme test ochranných roušek a ústenek, filtračních polomasek neboli respirátorů i látkových roušek, včetně těch deklarujících použití nanomateriálů. Celkem se v laboratoři sešlo 52 výrobků.

V laboratoři jsme nechali otestovat, jakou nám jednotlivé druhy pomůcek poskytují ochranu před vdechováním kapének a aerosolů s různou velikostí částic. Vzali jsme přitom v úvahu dvě teorie mechanismu šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2.

První z nich říká, že se virové částice přenášejí v kapénkách – vydechovaných kapičkách v průměru větších než 3 µm. Kapénky jsou relativně těžké, proto ve vzdálenosti do dvou metrů od zdroje padají na zem, kde usychají. U tohoto mechanismu šíření dává smysl chránit dýchací ústrojí proto, abychom nešířili své kapénky mezi ostatní.

Druhá teorie předpokládá šíření viru prostřednictvím aerosolu. Aerosol také vzniká vydechováním kapének, jde však o menší částice s průměrem od setin až po jednotky mikrometrů, které se dokážou udržet delší dobu ve vzduchu podobně jako obláček kouře. V tomto případě je naopak vhodná ochranná pomůcka s vyšší filtrační účinností, která k nositeli nepropustí aerosol z okolí.

Schopnost záchytu vdechovaných částic jsme otestovali na olejových kapičkách o různé velikosti. Částice o velikosti mezi 0,12 µm a 0,23 µm představovaly nejjemnější aerosol a svými rozměry se částečně kryjí i s velikostí viru SARS-CoV-2 (0,05 až 0,2 µm). Dále nás zajímala účinnost filtrace větších aerosolových částic o velikosti 0,6 µm a nakonec jsme se podívali, kolik dokážou zachytit velkých kapének o průměru 3 µm.

Druhá část zkoušek se zabývala prodyšností materiálu, ze kterého jsou roušky vyrobeny. Při testování jsme se inspirovali postupem zkoušení certifikovaných respirátorů a prostřednictvím měřením tlakového odporu při nádechu a výdechu. Dodejme, že měření neprobíhalo na dobrovolnících, nýbrž na zařízení, které dýchání simulovalo různě silným proudem vzduchu.

Obě zkoušky jsme provedli u nových výrobků a v případě látkových roušek určených k opakovanému použití jsme měřili i vlastnosti pomůcek po vyprání.

Poslední speciální zkouška čekala na výrobky s nanomateriály. Pod elektronovým mikroskopem jsme u nich zkoumali, zda nanomateriály skutečně obsahují. Bohužel zatím chybí definice, co to nanomateriál vlastně je, pro potřeby našeho testu jsme pátrali po přítomnosti vláken s průměrem menším než 1 µm (1000 nm). Bohužel se ukázalo, že ne všechny roušky slibující nanomembránu ji také skutečně obsahovaly.

Nejlepší filtrační účinnost v našem testu předvedly respirátory. Obdobně pak fungují i výrobky s nanomembránami, jsou však výrazně dražší. Pomyslné třetí místo patří jednorázovým ústenkám. Nejnižší úroveň ochrany svému nositeli poskytnou látkové roušky. I ty však dokážou zabránit tomu, aby jejich uživatel šířil kapénky do okolí.

Před několika konkrétními výrobky vás však musíme varovat. U nanoroušek Nano Kids Antibakteriální ochrana úst a nosu (99,50 Kč/ks), Respilab Pro Mask YDHG (78 Kč/ks) a TNG Textilní rouška (139 Kč/ks) jsme navzdory deklaracím na obalech nenašli žádnou nanovlákennou membránu. Také musíme upozornit na textilní roušky z neoprénu, které mohou být nebezpečně málo prodyšné. Občas se nabízejí ve večerkách.Přihlásit