Značka kvality dTest

Smyslem značky je usnadnit vám výběr výrobků v obchodech; signalizuje kvalitu na první pohled, aniž byste museli při nákupech pátrat v paměti či ve výsledcích našich testů, který produkt získal dobré hodnocení. Značku kvality dTest udělujeme produktům výlučně na základě výsledků přísných srovnávacích testů; nerozhoduje tu ani cena, ani požadavky výrobců.

Na českém a slovenském trhu jsou štítkem se Značkou kvality dTest označeny stovky výrobků. Značku můžete najít přímo na obalu výrobku, v propagačních materiálech prodejců, na webových stránkách obchodů, v reklamě apod.


Kontrola platnosti Značky kvality dTest

Chcete ověřit, zda má výrobek platnou licenci k použití Značky kvality dTest? Zadejte prosím čtyřmístné číslo ID, které najdete ve spodní části značky zde:

Narazili jste na značku, která je neplatná? Budeme rádi, když nás budete informovat. Pomůžete nám tak zajistit, aby Značka kvality dTest garantovala skutečnou kvalitu výrobků na trhu.

Které výrobky mohou nést Značku kvality?

Námi testované výrobky s celkovým hodnocením 70 % a více.
Výrobky publikované v testech, v časopise, i na webu.
Výrobky, jejichž vlastnosti zůstanou stejné, jako v době uskutečnění testu.

Jen pro ty nejlepší

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se Značky kvality dTest, napište nám na znackakvality@dtest.cz.

Při udělování značky jsme velmi přísní, získají ji skutečně jen ty nejkvalitnější výrobky z našich testů. Značku kvality dTest mohou nést pouze ty produkty, které získají celkové hodnocení nad 70 %. Výrobek navíc musí být publikován v testech, v časopise, i na webu, a jeho vlastnosti musí být po dobu používání značky stejné, jako byly v době realizace testu.

Protože výrobní procesy či například dodavatelé surovin pro výrobu potravin se v průběhu času mění, smějí výrobci a prodejci používat Značku kvality dTest pouze po omezenou dobu. A to maximálně 24 měsíců od publikace testu, v případě potravinových výrobků je to 12 měsíců.

Nový design

Od února 2019 má značka novou podobu. Cílem změny byl přehlednější a jednodušší design, který nakupujícím zároveň umožnuje ověřit si platnost značky pomocí unikátního ID kódu. Na značku můžete narazit jak v barevné, tak i v černobílé či monochromatické variantě. Značka kvality dTest, která se používá přímo na obalu výrobku, neobsahuje název výrobku. Pokud je ale umístěna mimo výrobek (např. na letáku), kdy by mohl být testovaný výrobek zaměněn s jiným, musí prodejci používat značku s názvem výrobku.


Do konce roku 2020, kdy budou ještě dobíhat dříve poskytnuté licence k použití značky, se ovšem můžete setkat i s původním vizuálem značky. Ten na rozdíl od nového obsahuje procentuální a slovní hodnocení („dobrá či velmi dobrá kvalita“). Naopak neobsahuje identifikační číslo, a platnost těchto značek tedy na webu ověřit nelze.

Výrobky se Značkou kvality dTest

Mezi držiteli značky najdete řadu celosvětově proslulých společností, ale i mnoho menších výrobců. Štítek se Značkou kvality dTest najdete na potravinách, domácích spotřebičích, elektronice, dětských autosedačkách a kočárcích, opalovacích přípravcích, sekačkách a řadě dalších produktů, a to v České republice i na Slovensku. Podívejte se, kterým výrobcům a dodavatelům jsme poskytli licenci k užívání Značky kvality dTest. Seznam najdete zde.

Pro podnikatele

Jste výrobcem či distributorem námi testovaného výrobku? Chcete dát sývm zákazníkům vědět, že kvalitu vašeho zboží ověřili respektovaní a nezávislí odborníci? Požádejte si o licenci k užití Značky kvality dTest. Značku kvality dTest mohou zdarma využívat i vaši obchodní partneři. Informujte se na www.znackakvalitydtest.cz.

Pomáhá nám plnit naše poslání

Možnost zaštítit se výsledky testů nezávislé spotřebitelské organizace představuje pro výrobce či obchodníky marketingovou výhodu. Pokud jejich výrobek uspěje v testech, rádi se výsledkem pochlubí. Značka kvality slouží i k tomuto účelu – umožňuje výrobcům informovat o ověřené kvalitě jejich produktu, aniž by docházelo k různým dezinterpretacím našich testů. Použití značky k propagaci je zpoplatněno licenčním poplatkem. Jelikož jsme nezisková organizace, veškeré příjmy související s touto službou opět vkládáme do testování výrobků, spotřebitelského poradenství a dalších našich aktivit.

Časté dotazy


Může zakoupení Značky kvality dTest ovlivnit hodnocení výrobku v testu?

To, že byl výrobek zařazen do našeho testu, se výrobce dozvídá až poté, co je test publikován v časopise dTest. Zakoupení licence pro užívání Značky kvality dTest je možné až po publikaci testu a nemá na hodnocení výrobků žádný vliv. Bližší informace o tom, jak pracujeme, najdete zde.

Nepředstavuje prodej licencí k užívání Značky kvality dTest ohrožení nezávislosti dTestu?

Udělení Značky kvality dTest neovlivňuje naši nezávislost a nestrannost. Získání značky závisí pouze na výsledcích dosažených v našich testech. Značka není k dispozici na vyžádání a výrobci nemohou nijak ovlivnit výběr testovaných produktů či nominovat své výrobky do testu. A protože nepřijímáme žádnou reklamu, můžete si být jisti, že jedinou věcí, která ovlivňuje naše doporučení, jsou přísná kritéria testování a hodnocení výrobků.

Proč je udělení Značky kvality dTest zpoplatněné?

Testování je nesmírně nákladné. Cena za otestování jediného výrobků se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun, přičemž v rámci jednoho testu nezřídka hodnotíme i několik desítek výrobků. K tomu je třeba připočítat nákup samotných produktů, dopravu do laboratoří, které testy realizují, a další produkční náklady.

Společnosti, které si zakoupí licenci k použití Značky kvality dTest, tím získávají konkurenční výhodu: mohou svým zákazníkům sdělit, že kvalitu jejich výrobku ověřily nezávislé testy. Je tedy správné, že za tuto možnost propagace platí licenční poplatek. dTest je nezisková organizace. Prostředky získané touto cestou slouží k úhradě organizačních nákladů udělování značky a pomáhají nám rovněž financovat naše aktivity zaměřené na ochranu spotřebitelů.

Na co používáte vybrané licenční poplatky?

dTest je nezisková organizace, obecně prospěšná společnost. To znamená, že všechny získané finanční prostředky vždy vkládáme zpět do našich činností sloužících spotřebitelům – do testování výrobků, spotřebitelského poradenství, osvětových kampaní a dalších aktivit. Licenční poplatky rovněž pokrývají administrativní a organizační náklady spojené s udělováním Značky kvality dTest.

Přihlásit