Uživatelé značky kvality dTest

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2020 Obsah listopadového dTestu

Následujícím výrobcům a dodavatelům výrobků na český a slovenský trh byly poskytnuty licence k užívání značky kvality dTest. Licence je platná za předpokladu, že vlastnosti výrobku zůstanou stejné, jaké byly v době uskutečnění testu, u potravin maximálně dvanáct měsíců od data publikace testu.

Přihlásit