Švihák lázeňský v dětském vydání

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2020

Jak klikatá je cesta do lázní u jedinců z řad dospělé populace, jsme si nastínili v předcházejícím článku. Choroby a neduhy ovšem netrápí pouze zletilé a pracující, ale stále častěji se s nimi potýkají i školou povinní. Jaké možnosti léčebných pobytů jsou k dispozici, jak je to s jejich úhradou a v kolika letech je například vhodné dítko vyslat poprvé samo? Pokusili jsme se na tyto otázky odpovědět a shrnout nejpodstatnější informace o možnostech léčby dětských pacientů.

Věhlas českého lázeňství, jehož úspěchy dalece překračují hranice Evropy, se netýká jen dospělých pojištěnců, kteří lázně navštíví za účelem léčby obligátních diagnóz. Velice dobrou reputaci s letitou historií má i léčení pediatrických pacientů. V čem tkví tajemství úspěchu? Ve skloubení kvalitní péče s počtem a různorodostí léčebných míst. Po celé České republice je totiž rozeseto skutečně nemalé množství nejen přímo samotných lázeňských míst, ale také dětských ozdravoven a specializovaných odborných léčeben.

Dočasná adresa malého pacienta

Zvolit vhodnou léčbu u dětí může být i pro zkušeného specialistu leckdy tvrdým oříškem. I medikamenty nejnovější generace mívají řadu nežádoucích účinků a ty, které se nevyskytnou bezprostředně, se mohou při dlouhodobém užívání objevit o několik let později. Pokud to stav nezletilého svěřence dovolí, klasickou lékovou terapii je proto čas od času vhodné doplnit některým z léčebných či ozdravných pobytů. Od dočasné změny adresy vaší ratolesti pochopitelně nelze čekat zázraky ve formě úplného uzdravení či vysazení dosud užívaných léků, nicméně vhodně zvolené místo spolu s dalšími účinky tamějšího prostředí dokáže přinejmenším stabilizovat stav či u nejmenších marodů dokonce potlačit dispozice k budoucímu rozvinutí daného onemocnění.

Nahlédneme-li do příslušné legislativy a dokumentů zdravotních pojišťoven, zjistíme, že k zotavování dětských pacientů jsou vyhrazeny čtyři různé typy zařízení:

  •  lázně,
  •  odborné dětské léčebny,
  •  dětské ozdravovny,
  •  zařízení určená k léčebně--ozdravným pobytům.

Jak jednotlivá zařízení fungují, čím se od sebe odlišují a kde například může mít dítko s sebou doprovod?


Lázeňská zařízení

Lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost do 18 let má velice podobný charakter, jako je tomu u pacientů dospělých. K pobytu v některém z lázeňských míst jsou indikováni takoví nezletilí pojištěnci, u nichž je daná péče považována za nezbytnou součást léčebného procesu. Aby byl dětem pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění, musí návrh projít obdobným procesem jako u dospělých – tedy coby rodiče navštívíte ambulanci příslušného specialisty, jenž sepíše doporučení, od něj zamíříte za účelem vypsání formuláře k vašemu pediatrovi a do třetice musí návrh po doručení zdravotní pojišťovně posvětit ještě tamější revizní lékař. Podobnost podmínek pro obě věkové kategorie bychom potom našli také v indikacích (diagnózách), lázeňských místech či formě poskytované péče, která má v obou případech lůžkovou podobu (nelze na procedury pouze dojíždět).

Výhodou dětských lázeňských pobytů je pak jejich finanční stránka – v případě, že jsou schválené pojišťovnou, jsou malým pacientům poskytovány vždy jako komplexní (plně hrazené), a to jak v rámci léčebného pobytu základního, tak i opakovaného.

Častým dotazem rodičů churavějících dětí také bývá, od jakého věku může jejich ratolest lázeňský pobyt absolvovat. Odpovědět paušálně na tuto otázku se ovšem nedá, záleží totiž jak na indikaci, tak na konkrétních lázeňských místech, jež si věkové hranice samy stanovují. Obecně ale platí, že je-li dítko schopno se procedur aktivně a efektivně účastnit, je dobré s léčbou začít co nejdříve – tedy zhruba již kolem jeho druhých narozenin. Malí klienti pobyt v lázních absolvují pochopitelně s doprovodem, starší děti se pak léčebného programu účastní samy. U nich rodiče zpravidla řeší otázku zameškání výuky – v této věci však není důvod k obavám, neboť součástí komplexní lázeňské péče je i zajištění plnohodnotné školní výuky.

Odborné dětské léčebny

Léčbě v lázeňských zařízeních se částečně podobá pobyt v odborných dětských léčebnách. Základním rozdílem mezi nimi je však obrazně řečeno „dar přírody“ – zatímco lázně fungují v místech, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje (na nichž je posléze postaven léčebný program), odborné dětské léčebny se v takových vzácných lokalitách nacházet nemusejí. Jejich léčebný program se sice také pochopitelně upíná k základnímu onemocnění dětských pacientů, avšak jsou k němu využívány jiné postupy než například místní rašelinové či slatinné prameny.

Stejně jako lázeňská místa se i odborné dětské léčebny dělí do skupin podle indikací. Zvažujete-li pro svou ratolest léčící se například s dechovými potížemi léčebné zařízení, může se vám stát, že se právě u vaší indikace překrývá možnost pobytu jak v lázních, tak v odborné dětské léčebně. V takovém případě rozhoduje o vhodnosti zvoleného zařízení ošetřující či odborný lékař, který návrh doporučuje. Jedním z rozhodujících faktorů přitom bývá obzvláště odhadovaná doba léčení, která na rozdíl od přesně stanovené délky lázeňského pobytu více v léčebnách odráží stav pojištěnce a umožňuje větší variabilitu.

Do odborných dětských léčeben jsou děti a dorost přijímány na základě návrhu registrujícího pediatra, jenž pobyt vyhodnotí (stejně jako v případě lázní) jako nezbytnou součást léčebného procesu. Poskytnutá péče je poté plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Dětské ozdravovny

Třetím typem zařízení, kam můžete své neprospívající dítko poslat na zotavenou, jsou dětské ozdravovny. Čím se liší od předchozích dvou zmíněných pobytových možností? V ozdravovnách, na rozdíl od lázní a dětských léčeben, neprobíhá léčba. Ozdravenská péče je určena dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci (například po opakovaných nemocech), jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu právě v lázních či léčebnách. Ozdravný pobyt je plně hrazen zdravotní pojišťovnou, délka zpravidla nepřesahuje 21 dnů a jeho efekt je založen především na účincích klimatoterapie.

A v jakých koutech naší vlasti bychom zmíněné dětské ozdravovny nalezli? Mezi nejznámější taková místa lze zařadit například Dvůr Králové, Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou.

Na závěr nám zůstal ještě poslední, čtvrtý typ pobytů pro děti – a to velice oblíbené pobyty léčebně--ozdravné. Na ně se můžete těšit v některém z našich příštích vydání.

Základní léčebný pobyt

indikace
typ úhrady
délka pobytu
lázeňské místo
asthma bronchiale komplexní 28 dnů Janské Lázně, Jeseník, Lázně Kynžvart, Lipová-lázně, Luhačovice
svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění komplexní 28 dnů Františkovy Lázně, Janské Lázně, Karlovy Vary, Klimkovice, Lázně Bělohrad, Luhačovice, Teplice, Velké Losiny
vrozené či získané ortopedické vady komplexní 28 dnů Bludov, Františkovy Lázně, Janské Lázně, Karlovy Vary, Klimkovice, Lázně Bělohrad, Luhačovice, Teplice, Velké Losiny
stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev komplexní 28 dnů Františkovy Lázně, Klimkovice, Lázně Bělohrad, Luhačovice, Velké Losiny
V tabulce uvádíme vybrané příklady indikací, údaje vycházejí z legislativních předpisů účinných k datu 24. března 2020.

Odborné dětské léčebny

indikace
odborná dětská léčebna
epilepsie (při dětské mozkové obrně) Luže Košumberk, Boskovice
svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění Luže Košumberk, Metylovice, Boskovice
asthma bronchiale nebo jiná chronická obstruktivní plicní nemoc Zlaté Hory, Cvikov, Metylovice, Ostrov u Macochy, Říčany, Bukovany
chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo (svědění) Bukovany
vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu Boskovice, Luže Košumberk, Říčany
V tabulce uvádíme vybrané příklady indikací, údaje vycházejí z legislativních předpisů účinných k datu 24. března 2020.


Přihlásit