Jak vrátit či reklamovat vánoční dárek

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 1/2019

Vánoční dárek od někoho blízkého potěší každého. Co ale dělat, když se stejných dárků sejde více, něco na dárku nesedí nebo je dokonce nefunkční? Pokud je dárek z e-shopu, lze využít práva na odstoupení od smlouvy, tedy dárek vrátit. Tuto možnost v období Vánoc obchodníci často umožňují s delším časovým odstupem od zakoupení, dokonce ji nad rámec zákona poskytují i některé kamenné obchody. V případě vad dárků je vždy možná reklamace.

Spotřebitelské právo poskytuje několik možností, jak se vypořádat se zakoupeným zbožím, které není úplně podle představ nebo se u něj vyskytne nějaký nedostatek. Obecně však v právu platí, že uzavřená smlouva zavazuje a má být dodržena, takže možnost odstoupit od smlouvy – vrátit koupenou věc oproti vrácení peněz – ještě k tomu bez udání důvodu, je výjimkou z pravidla.

Jestliže tedy tato možnost k vašemu dárku patří, nebojte se o ní obdarovanému říct. I když se může zdát, že ryze praktická informace kouzlo dárku trochu pokazí, vaši blízcí možnost vybrat si případně něco, co skutečně budou nosit či využijí, ocení. Větší radost přeci udělá svetr, jenž vaše polovička nosí ráda každý týden, než ten, který leží jen ve skříni, protože je malý.

Změna vlastníka a vliv na vaše práva

Před rozebráním konkrétních práv, která spotřebitel při nakupování má, je nutné se pozastavit nad tím, co se vlastně z pohledu práva při darování děje. Předáním daru dochází k bezplatnému převedení vlastnického práva z dárce na obdarovaného. Veškerá oprávnění vůči obchodníkovi však vycházejí z původní kupní smlouvy, takže svědčí tomu, kdo dárek koupil.

Odstoupit od smlouvy nebo reklamovat tak může v podstatě pouze původní kupující, ledaže by obdarovanému postoupil svá práva, což se prakticky neděje. Většinou obchodníci tuto záležitost moc neřeší, když se spotřebitel prokáže účtenkou či kupním dokladem, vyhovět vám však nemusí, proto na to raději myslete.

Vracení zboží koupeného přes e-shop

Česká republika bývá nazývána rájem internetových obchodů, čemuž odpovídá stále narůstající trend nakupování přes internet. Asi každý už se setkal s tím, že v takovém případě může zboží vrátit. Pojďme si však zopakovat, jaké to má přesné podmínky.

Právo na odstoupení od smlouvy lze u prodávajícího uplatnit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí věci. Kolem Vánoc některé e-shopy umožňují vrátit zboží v delší lhůtě, například třiceti dnů, což je dobré si ověřit. Dejte si ale pozor na to, že v takovém případě může mít odstoupení od smlouvy po uplynutí zákonem stanovených 14 dnů přísnější podmínky (dodání neporušeného původního obalu, visaček či jiné). Každopádně musíte dát prodávajícímu ve lhůtě jasně vědět, že využíváte právo na odstoupení bez uvedení důvodu, a to typicky e-mailem nebo přes online formulář. Využít můžete i jiné způsoby komunikace, avšak například obsah telefonního hovoru může být zpětně problém prokázat.

V případě, že e-shop umožňuje odstoupit pouze na základě zákona, máte po oznámení odstoupení dalších čtrnáct dnů na odeslání zboží zpátky. Vše lze spojit dohromady, tedy poslat zboží i s oznámením o odstoupení, nicméně rozhodně nedělejte to, že zboží jenom pošlete zpátky nebo rovnou nepřevezmete balíček. Stejně jako máte povinnost převzít objednané zboží, musíte dát prodávajícímu najevo, že jste se rozhodli využít práva na odstoupení, jelikož bez komunikace a součinnosti z vaší strany nic realizovat nelze.

Jak je to s obalem a co vrátit nejde

Z důvodu zajištění bezpečné přepravy zboží zpátky k obchodníkovi je vhodné jej zabalit do původního obalu včetně všech polystyrénových či jiných výplní. Pokud však odstupujete v zákonné lhůtě čtrnácti dnů, nemůže být samotné nedodání obalu důvodem k odmítnutí vraceného zboží. Jedná-li se o speciální obal, musíte počítat s tím, že vám za jeho nahrazení může prodávající něco naúčtovat. Podmínka dodání neporušeného původního obalu by však byla oprávněná v případě odstoupení od smlouvy po čtrnáctém dni od převzetí zboží, jestliže něco takového e-shop umožňuje.

Vrátit je obecně možné ty druhy zboží, které lze bez problémů uvést znovu do prodeje. Mezi výjimky, u nichž odstoupení není možné, tak patří zboží upravené podle vašeho přání (pero s gravírovaným jménem), zboží podléhající rychlé zkáze (v podstatě jakékoliv jídlo) nebo zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a není jej možné vrátit z hygienických důvodů (zubní kartáček nebo rtěnka). Dále sem patří zvukové či obrazové nahrávky (hudební alba, filmy na DVD) nebo počítačové programy a hry, pokud došlo k vybalení z původního obalu. Vracet se nedají ani noviny, periodika nebo časopisy – pro knihy však výjimka neplatí.

Kolik dostanete zpátky

Ze zákona vám musí prodávající vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od vás přijal. Peníze vám bez vašeho souhlasu nemůže vrátit jiným způsobem, než jakým jste platili. Rovněž není možné vracet místo peněz poukázky, pokud jimi nebylo původně placeno. Opět upozorňujeme, že to platí pouze pro zákonem garantované právo na odstoupení ve lhůtě čtrnácti dnů. Poštovné při vracení zboží podnikateli už však platíte vy. Nenechte se zarazit ani tím, že je vám prodávající povinen vrátit za dodání zboží pouze částku odpovídající nejlevnější variantě dodání zboží, kterou nabízí.

Důležité je mít na paměti i to, že e-shop není půjčovna. Jestliže používáte objednané zboží více, než je nutné, abyste se seznámili s jeho vlastnostmi nebo jej vyzkoušeli tak, jak by to bylo možné v kamenné prodejně, odpovídáte podnikateli za způsobené snížení jeho hodnoty. Právo na odstoupení tedy neslouží k tomu, aby bylo možné koupit si nejnovější lyžařskou výbavu a po návratu z povánoční lyžovačky ji vrátit.

Kamenné obchody a vracení dárků

Rozšířenost e-komerce a s ní spojeného práva na odstoupení od smlouvy budí dojem, že vracet zboží je možné úplně všude. Ovšem tak tomu není, protože zákon toto právo spotřebitelům garantuje pouze u smluv uzavíraných přes internet či po telefonu, případně mimo obchodní prostory. I přesto řada obchodů, obzvláště oděvní řetězce, umožňuje zboží vrátit. Na rozdíl od výše popsaných pravidel u e-shopů však mohou být podmínky u jednotlivých obchodníků nastavené různě, co se týče lhůt i povinností dodat původní visačky, obal a podobně. Obchod může požadovat i předložení originálu účtenky, což v případě zákonem stanovených práv (ani u reklamace) nelze, jelikož u nich stačí prokázat, že jste zboží od konkrétního prodávajícího zakoupili. K tomu může stačit i výpis z účtu nebo skutečnost, že se jedná o značkový produkt, který se jinde koupit nedá.

Co s reklamacemi dárků

Důležité je neplést si vracení zboží s reklamací. Reklamovat půjdete zboží, u něhož se v průběhu 24 měsíců od jeho převzetí (koupení) vyskytne vada, tedy s ním bude něco špatně, ale nikoliv vaší vinou. V takové situaci máte za zákona určitá práva, kterým se kvůli tomu, že vycházejí z vadného plnění prodávajícího, říká práva z vadného plnění. Podstatné je, jak dlouho od zakoupení zboží ho půjdete reklamovat. V prvních šesti měsících totiž máte silnější postavení – projeví-li se v této době u zboží vada, má se za to, že existovala již při jeho převzetí. Jinými slovy je na podnikateli, aby prokázal bezvadnost zboží, pokud o to nastane spor.

V reklamaci máte právo na opravu, pokud je možná, jinak na výměnu zboží za nové. Odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) je až na posledním místě, takže vám prodávající nemusí vyhovět, i když o to požádáte, ledaže jde o tři vady současně nebo o třetí stejnou vadu a dvě předchozí byly řešeny opravou.

Reklamační protokol a lhůta k vyřízení

Při každé reklamaci vám prodávající musí vystavit reklamační protokol, tedy písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Jeho povinným obsahem je datum uplatnění reklamace, vytýkaná vada (obsah reklamace) a požadovaný způsob vyřízení. Na prodejně musí být vždy přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace, takže se nenechejte odbýt tím, že vedoucí zrovna není „na place“.

Po vyřízení reklamace zase musíte obdržet potvrzení o datu a způsobu jejího vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Odůvodnění by mělo být důkladné, obzvláště v období prvního půl roku od koupě zboží. Pokud tomu tak není nebo důvody zamítnutí nesedí, rozhodnutí rozporujte. Pokud nebude s prodávajícím rozumná řeč, máte možnost využít služeb soudního znalce.

Prodávající musí reklamaci včetně provedení opravy stihnout do 30 dnů, jinak se dopustí podstatného porušení smlouvy, což vám umožňuje od ní odstoupit a požadovat vrácení peněz.


Přihlásit